02.08.2017, 23:29

Dohody dali čiernej práci červenú

Možnosti práce na dohody sa u nezamestnaných pred štyrmi mesiacmi zmenili. Pozrieme sa na to, aké novinky to prinieslo do praxe. Čo radia odborníci tým, ktorí sa chcú zamestnať na dohodu.

stavbár, stavba
Zdroj: Peter Mayer

Odpovedá Róbert Kalmár, team líder VGD Slovakia

1. Zmeny od mája
Od mája nezamestnaných zasiahli zmeny pri dohodách. Pre ktoré skupiny ľudí bude naďalej výhodné pracovať na dohodu a komu to skomplikovalo život?
V prvom rade sa tieto zmeny týkali len nezamestnaných. Zaviedli sa nové limity z hľadiska dĺžky doby, počas ktorej môžu nezamestnaní pracovať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, a to v úhrne do 40 dní za kalendárny rok. Ďalej sa zaviedol limit na maximálne jednu dohodu počas tejto doby, teda zakázal sa pre nezamestnaných súbeh viacerých dohôd. Taktiež takáto dohoda by nemala byť uzatvorená s posledným zamestnávateľom, ako ani so zamestnávateľom, ktorý človeka odmietol zamestnať po sprostredkovaní úradom práce, a to počas 6 mesiacov od sprostredkovania

2. Ďalšie možnosti
Aké majú možnosti nezamestnaní na úradoch práce, ak si chcú popri evidencii privyrábať?
Okrem klasických dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru môžu robiť osobnú asistenciu alebo sa môžu zúčastňovať na dobrovoľnej vojenskej príprave, resp. môžu pomáhať aj Štatistickému úradu pre štatistiky rodinných účtov.

3. Odpracované dni
Ako sa myslí to, že nezamestnaný môže odpracovať 40 dní v roku? Čo ak niekto odpracuje hoci len hodinu denne na dohodu?
Zákon o službách zamestnanosti limituje pre nezamestnaných možnosť pracovať na dohodu maximálne 40 dní v kalendárnom roku. Tento limit hovorí o dobe trvania dohody. Preto sa do limitu započítava počet kalendárnych dní trvania dohody. V žiadnom prípade nie skutočne odpracovaný čas. Na druhej strane, aj tu platia ďalšie limity, a to v zmysle Zákonníka práce. Podľa neho je možné uzatvoriť dohodu o vykonaní práce maximálne na 350 hodín a dohodu o vykonaní pracovnej činnosti maximálne na 10 hodín týždenne. Preto je potrebné brať do úvahy všetky uvedené obmedzenia.

4. Výhody evidencie
Aké výhody má pre človeka, ak je evidovaný na úrade práce?
Najväčšou výhodou pre uchádzača o prácu v evidencii na úrade práce predstavuje skutočnosť, že na účely zdravotného poistenia sa stáva poistencom štátu. Druhou výhodou je možnosť poberať sociálne dávky vyplývajúce z poistenia v nezamestnanosti, samozrejme, ak splnil ďalšie podmienky potrebné na priznanie tejto dávky, ako je napríklad doba predchádzajúceho poistenia v nezamestnanosti aspoň 2 roky a podobne.

5. Porovnateľné práce
Ak niekto niekoho zamestnával na dohodu, je to porovnateľné ako pri zamestnaní?
Nie je to porovnateľné z hľadiska možného pracovného výkonu. Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru by mali predstavovať doplnok ku klasickým pracovným pomerom. Preto pre ne platia vyššie uvedené limity rozsahu prác. Čo sa týka nákladov na cenu práce, je dôležité rozlišovať, kto vykonáva prácu na dohodu. Iné sú sociálne odvody napríklad pre dôchodcov, študentov alebo nezamestnaných.

6. Novinky tohto roka
Čo platí pri práci na dohody v tomto roku? Je tam niečo zásadné?
Zásadné zmeny sa týkajú oblasti dohôd len nezamestnaných. Okrem rozsahu práce vykonávanej na dohodu popri evidencii na úrade práce je dôležité aj to, aby mesačná odmena za túto dohodu nepresiahla výšku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ďalej takýto nezamestnaný je povinný informovať úrad práce o uzavretí dohody a predložiť na úrad práce kópiu dohody. Táto povinnosť platí aj keď má uzatvorenú dohodu ešte predtým ako podá na úrad práce žiadosť o zaradenie do evidencie.

Odpovedá Judita Richterová, hovorkyňa Národného inšpektorátu práce
7. Dohoda vs. zmluva
Podľa akých kritérií by sa mal zamestnávateľ rozhodovať, či niekoho zamestná na pracovnú zmluvu alebo na dohodou?
Dohody by mali byť pre zamestnávateľov výnimočnou voľbou, keďže sú určené na splnenie úlohy vymedzenej výsledkom (dohoda o vykonaní práce), či na vykonávanie príležitostnej činnosti vymedzenej druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Ide o tri typy dohôd, ktoré upravuje Zákonník práce. Dohodári nie sú v pracovnom pomere. Avšak odvody sa z nich platia, až na určité výnimky (študenti, dôchodcovia) v rovnakej výške ako pri pracovnom pomere. Na dohodára sa nevzťahuje taký rozsah práv a povinností ako na zamestnanca.

8. Výška odmeny
Ako je to s odmeňovaním dohodára podľa náročnosti práce?
Na dohody sa na rozdiel od pracovných zmlúv nevzťahujú minimálne mzdové nároky. D

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.