01.05.2014, 14:00

Tí, čo overujú účty firiem, budú pod vyšším dohľadom

Revolúcia v audite. Brusel po rokoch diskusií púšťa do sveta nové pravidlá pre kontrolu finančných výkazov firiem. Audítori budú musieť rotovať.

Tí, čo overujú účty firiem, budú pod vyšším dohľadom

Audit a audítorské služby utrpeli ujmu najmä v poslednej finančnej kríze. Brusel na to poukazuje už celé roky, aj preto dlhodobo podporuje reformu auditu. Výsledok sa konečne dostavil – prednedávnom Európsky parlament schválil zmeny, ktoré musia povinne prevziať všetky členské štáty. Revolúcia v audite, ako niektorí experti nazývajú spomínané udalosti, mieri najmä k tomu, aby sa obnovila dôvera v audítorské služby a aby rástla kvalita finančného výkazníctva.  

Medzi základné zmeny patrí napríklad zavedenie povinného „posúvania“ vykonávateľov audítorských služieb z firmy do firmy, príprava transparentných výberových konaní audítorov alebo aj zverejnenie nedovolených služieb, ktoré audítorské spoločnosti za určitých podmienok nebudú smieť robiť.

Novinky pre firmy

Čo znamenajú jednotlivé zmeny? Ako hovorí jeden z autorov reformy, Patrick de Cambourg z francúzskej konzultačnej spoločnosti Mazars pôsobiacej aj na Slovensku, významný je najmä vznik jednotného európskeho trhu auditu. Už toto prispeje k väčšej prehľadnosti a efektivite v tejto oblasti. Čo však z toho vyplýva pre firmy u nás? Do dvoch rokov sa budú musieť pripraviť na nasledujúcu prax.

Povinná rotácia audítora: auditovaná spoločnosť bude musieť vymeniť audítora najneskôr po 10 rokoch. Lehota sa môže predĺžiť o ďalších 10 rokov iba v prípade ďalšieho vypísaného tendra, prípadne o 14 rokov vtedy, ak sa bude audit robiť s inou audítorskou spoločnosťou.

Povinné výberové konania: firmy, ktoré majú audit povinný zo zákona, si budú musieť vyberať nového audítora v transparentnom tendre.

Zoznam zakázaných neaudítorských služieb: okrem zoznamu  (ide napríklad o zákaz daňového poradenstva súbežne poskytovaného jednej firme veľkou audítorskou spoločnosťou) sa zavedie aj hranica na povolené neaudítorské služby dodávané veľkými audítorskými spoločnosťami (má to byť do 70 percent z priemeru poplatkov zaplatených za posledné tri roky).

Vznik Výboru európskeho kontrolného orgánu: má mať dohľad nad spoluprácou medzi národnými kontrolnými orgánmi v spojení s auditom.

Súbor prechodných opatrení pre rotáciu audítorských firiem: tie umožnia aktuálne prebiehajúcim audítorským zmluvným vzťahom s minimálne 11 odpracovanými rokmi pokračovať určitú dobu, kým sa na ne nezačne vzťahovať pravidlo povinnej rotácie.

Zdynamizovaný trh

Prečo je reforma auditu taká dôležitá? Podľa Patricka Cambourga bude motivovať firmy, aby zlepšili externú kontrolu svojich finančných informácií. Zvýši sa dôvera investorov vďaka tomu, že narastie kvalita finančného hospodárenia a výkazníctva firiem. V neposlednom rade to umožní aj väčšiu konkurenciu medzi audítormi, čo bude znamenať inováciu a zdynamizovanie celého trhu únie.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.