09.01.2016, 00:02

10 omylov manažérov, ktoré sa môžu skončiť fatálne

Hovorí sa, že z chýb sa poučíme lepšie než z teórie. Netýka sa to však manažérov a šéfov firiem. Ich chyby môžu byť fatálne.

10 omylov manažérov, ktoré sa môžu skončiť fatálne

Zakopnutia šéfov nemajú len osobný charakter, ale znamenajú straty pre celú firmu. Straty pritom nebývajú len finančné, oveľa ďalekosiahlejšie dôsledky sú v tom, že nastáva mrhanie časom, energiou a schopnosťami ľudí, ktorí sa na procesoch podieľajú. Pozrite sa, akým omylom by sa mali manažéri vyhnúť.

Domnienka, že vedúca pozícia riadi ľudí sama osebe

Rozdávanie úloh nie je identické s vedením firmy, či oddelenia. Za to, že úloha sa splní a príkaz dovedie do cieľa, treba prevziať aj zodpovednosť.

Chyba neučiť sa od svojich podriadených

Kto sám stále hovorí a nikdy sa nepýta, zbavuje sa najväčšieho zdroja informácií, ktorý je priamo v jeho podriadených. Taký človek dáva skôr prednosť pochlebovaniu pred výkonnosťou.

Omyl spoliehať sa na domnienky, nie na fakty

Veľa manažérov riadi firmu, opierajúc sa o diskusie a názory, a nie o presné čísla, ktoré sa potom rôzne interpretujú. Nie je vždy pravda, že názor väčšiny je ten najlepší. Manažér má sledovať čísla, zistiť všetky fakty, a potom o niečom rozhodne a vezme zodpovednosť do svojich rúk.

Nesprávny výber spolupracovníkov

Správny manažér musí byť analytik, ktorý dokáže uvažovať dlhodobo, ale je schopný v okamihu zvážiť vzniknutú situáciu a rýchlo reagovať. Na čo sa však často zabúda, je to, že pri výbere vhodných spolupracovníkov treba mať vysokú dávku empatie

Počiatok s dobrým úmyslom vedúci k zlému koncu

Heslo „dobrými úmyslami je vydláždená cesta do pekla“ platí pre každého šéfa. Či už ide o odkladanie nepríjemných rozhodnutí s prepustením zamestnancov, o príliš zhovievavé hodnotenie ľudí, ktorí dlhodobo neplnia ciele, prílišná familiárnosť či ochota prehliadať trhliny v tíme. Odkladanie riešení znižuje šéfovi autoritu a demotivuje ostatných. Môže viesť až k rozpadu tímu.

Nekoncepčnosť: jedna úloha sem, druhá tam

Pozor na nejasne formulované, nezrozumiteľné úlohy, ktoré dávajú zmysel manažérovi, pretože pozná kontext, zatiaľ čo zamestnanec ich význam nechápe. Aby ste však človeka správne motivovali aj na prácu, ktorá nepatrí medzi jeho obľúbené, musíte mu vytvoriť víziu

Prílišná kontrola narúšajúca efektívnu prácu 

Kontrola je v organizácii nevyhnutná a jej výkon nemá nič spoločné s dôverou vedúceho voči zamestnancom. Nadmerná kontrola však zväzujedemotivuje a bráni v pracovnom "flow", môže až vyložene paralyzovať výkon ľudí. 

Obavy z delegovania ako brzda tímu 

Ak v tíme vedúci nedeleguje úlohy a nástojí na tom, že bude o všetkom rozhodovať sám, kolektív urobí menej práce. Priveľmi nízke rozhodovacie právomoci zamestnancov ich prácu spomaľujú.

Neschopnosť oceniť prácu a výkon 

Všetci zamestnanci sa asi zhodnú na tom, že je príjemné, keď si vypočujú za dobre odvedenú prácu alebo úspešne dokončený projekt pochvalu. Ľudia síce dostávajú mzdu alebo plat a prípadná bonusová finančná odmena ich vždy poteší, ale poďakovanie má nesmiernu váhu a motivuje

Používanie nevhodných formulácií a verejná kritika

Kritika nie je nikomu príjemná, preto je dôležité, aby manažér zvolil vhodný spôsob a správnu formuláciu. Práve to, akým spôsobom negatívne hodnotí podriadených, patrí medzi najslabšie miesta našich manažérov. Dôležité je riešiť celú záležitosť v súkromí medzi štyrmi očami, nie verejne pred kolegami.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.