20.01.2016, 14:00

Do basy za prešľap v daniach? Štát od januára pritvrdil

Bordel vo faktúrach, niečo sem-tam ututláte, neplatíte dane či odvody? Ak ste sa v takejto situácii a chcete dobre spávať, napravte to čím skôr.

Do basy za prešľap v daniach? Štát od januára pritvrdil

1. Nepriznali ste príjmy z cudziny, hoci ste mali

Jedna faktúra hore dole, myslíte si často. Veď daniari majú dosť inej práce, ako vás naháňať kvôli pár desiatkam eur? Nebuďte si taký istý. Záleží totiž na tom, ako vaše konanie zhodnotí daňová kontrola. Ako totiž radí Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace, keď ste sa stihli priznať ešte do konca roka 2015, hrozí vám pokuta vo výške 5 percent z dodatočne vyrubenej dane. „Ak vám na to však príde daňový úrad by vykonaní daňovej kontroly v roku 2016, tak výška pokuty bude 10 percent, avšak ročne. Teda berie sa do úvahy časový prvok.“ 

2. Nikto si nemôže byť istý kontrolou

Spoliehate sa na to, že na vás daňová kontrola nepríde? Robíte chybu, všetko je len otázkou času. Ako totiž radí Peter Pašek, stále prevažujú kontroly na DPH, predovšetkým na preverenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. „Daňoví kontrolóri sa sústreďujú najmä na tých platiteľov, ktorí vykazujú relatívne vysoké odpočty na DPH uvádzané v časti B3 kontrolných výkazov ). Zaznamenali sme aj vyšší počet DPH kontrol na používanie elektronických registračných či virtuálnych pokladníc.“  

Čo sa týka dane z príjmov, kontrolóri sa pravdepodobne budú zameriavať najmä na povinnosť vypracovania dokumentácií transferového oceňovania a všeobecne používanie tzv. „trhových“ cien medzi spriaznenými osobami za účelom obmedzenia odlivu ziskov do krajín s priaznivejším zdanením. 

3. Skrátili ste si daň o stovky eur 

Máte bordel v papieroch, faktúry si dodatočne prepisujete a spoliehate sa na to, že takto robia všetci? A už vôbec vás netrápia nezaplatené odvody? Možno ste si svojím konaní pripravili  problémy v trestnoprávnej oblasti.  Podľa advokátky Jitky Hasíkovej, pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu nezaplatenie dane a poistného sa vyžaduje, aby bola týmto konaním spôsobená škoda najmenej 2 660 eur. „Samozrejme, že musí ísť o nezaplatenie už splatnej dane, sociálneho poistného alebo, verejného zdravotného poistenie alebo príspevku na starobné dôchodkové sporenie.“  

Skrátenie dane do danej sumy síce napĺňa skutkovú podstatu prečinu, ale ak je to váš prvý delikt, je málo pravdepodobné, že ste za daný skutok dostali nepodmienečný trest odňania slobody. Trestný zákon pozná pri niektorých daňových trestných činoch tzv. inštitút účinnej ľútosti. „Podstatné je, že pre naplnenie uvedenej skutkovej podstaty sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ktorého preukázanie sa stáva vždy predmetom dokazovania.“

4. Nemáte na dane, tak ich jednoducho neplatíte

Ak ste eseročka a v podnikaní sa vám veľmi za posledný rok nedarilo, dane vás aj tak neminú. Nikoho nebude zaujímať ani to, či na daňovú licenciu minimálne vo výške 480 eur máte alebo nie. Ako radí Martin Tužinský, daňový poradca, pomôže vám oznámiť správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to do konca júna. „Tým automaticky získavate k dobru ďalšie tri mesiace, o ktoré sa vám predlžuje aj splatnosť daňovej licencie. A ako druhý krok, aby to zbytočne nezašlo do extrémov, zvážil by som likvidáciu eseročky.“

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.