11.05.2016, 00:05

8 podmienok práce študentov na dohodu

Do 200 eur študenti neplatia odvody bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci.

8 podmienok práce študentov na dohodu
 • Dohodu môže s vami uzatvoriť zamestnávateľ, ak ste žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili ste ešte 26 rokov,
 • prácu na takúto dohodu môžete robiť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite 26 rokov,
 • môžete vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom sa priemer posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená,
 • sa dohoda uzatvára písomne, inak je neplatná,
 • v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
 • jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je vám zamestnávateľ povinný vydať,
 • dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov,
 • neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta.

  Odvodová výnimka pre študentov z dohôd
  200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti - bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci - z dohôd o brigádnickej práci.

  Platba zamestnávateľa za študenta
  14 % - starobné poistenie  (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
  3 % - invalidné poistenie (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
  0,25 % - garančné poistenie (z celého príjmu)
  0,8 % - úrazové poistenie (z celého príjmu)
  4,75 % - rezervný fond (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

  Daň z príjmov študentov sa vypočíta ako súčin základu dane (prípadne zníženého základu dane) a sadzby dane, ktorá v roku 2015 zostáva rovnaká, vo výške 19 % (25 %). Základ dane, resp. znížený základ dane sa vypočíta tak, že hrubá odmena brigádnika sa zníži o:

  • prípadné odvody dohodára do Sociálnej poisťovne,
  • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je v roku 2015 vo výške 316,94 eur/mesiac (ak podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

  daň z príjmov fyzických osôb = (hrubá odmena – odvody do Sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane

  Dohodári počas roka platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol. Svoje povinnosti, resp. práva voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa (aj už bývalého). Čistá odmena dohodára sa zistí, keď sa od jeho hrubej odmeny odpočítajú odvody do Sociálnej poisťovne a zaplatené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

  - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1900/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/odvody-dane-studentov-2015.xhtml#sthash.wWyIskCl.dpufDaň z príjmov študentov

  Daň z príjmov študentov sa vypočíta ako súčin základu dane (prípadne zníženého základu dane) a sadzby, ktorá je 19 %.

  Základ dane, resp. znížený základ dane sa vypočíta tak, že hrubá odmena brigádnika sa zníži o:
  prípadné odvody dohodára do Sociálnej poisťovne,
  nezdaniteľnú časť základu dane (ak študent podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).
  Daň z príjmov fyzických osôb = (hrubá odmena – odvody do Sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane.

  Dohodári počas roka platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol.

  Svoje povinnosti, resp. práva voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa (aj už bývalého).

  • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je v roku 2015 vo výške 316,94 eur/mesiac (ak podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

  daň z príjmov fyzických osôb = (hrubá odmena – odvody do Sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane

  Dohodári počas roka platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol. Svoje povinnosti, resp. práva voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa (aj už bývalého). Čistá odmena dohodára sa zistí, keď sa od jeho hrubej odmeny odpočítajú odvody do Sociálnej poisťovne a zaplatené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

  - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1900/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/odvody-dane-studentov-2015.xhtml#sthash.wWyIskCl.dpuf

  Daň z príjmov študentov sa vypočíta ako súčin základu dane (prípadne zníženého základu dane) a sadzby dane, ktorá v roku 2015 zostáva rovnaká, vo výške 19 % (25 %). Základ dane, resp. znížený základ dane sa vypočíta tak, že hrubá odmena brigádnika sa zníži o:

  • prípadné odvody dohodára do Sociálnej poisťovne,
  • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je v roku 2015 vo výške 316,94 eur/mesiac (ak podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

  daň z príjmov fyzických osôb = (hrubá odmena – odvody do Sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane

  Dohodári počas roka platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol. Svoje povinnosti, resp. práva voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa (aj už bývalého). Čistá odmena dohodára sa zistí, keď sa od jeho hrubej odmeny odpočítajú odvody do Sociálnej poisťovne a zaplatené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

  - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1900/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/odvody-dane-studentov-2015.xhtml#sthash.wWyIskCl.dpuf

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.