02.01.2017, 00:00

25 kľúčových zmien pre biznis

Odškodnenie pri DPH či pokles firemnej dane, to je len pár plusov v prospech podnikateľov. Väčšina zmien im však poškodí.

Biznis, podnikanie
Zdroj: Dreamstime

Ak ste čakali, že rok 2017 bude výnimkou, zmýlili ste sa. Vláda opäť naordinovala firmám, živnostníkom i zamestnancom množstvo zmien. Výhodné, ale aj také – napríklad zvýšenie odvodov a daní – ktoré ich poškodia. Podnikateľom sa nepáči ani to, že o časti zmien vláda rozhodla bez dohody so zamestnávateľmi. Tu je prehľad hlavných noviniek.

1.
Štát znižuje sadzbu korporátnej dane na 21 percent.
Množstvo firiem pokles sadzby nepocíti.
Dôvodom sú napríklad povinné licencie. Aby podnikatelia s obratom do 500-tisíc eur – neplatitelia DPH pocítili zníženie dane z príjmu, museli by mať základ dane aspoň 2 200 eur. Vtedy by im daň klesla o štyri eurá. Pri základe 10 000 eur by usporili 100 eur. Firmy s obratom do 500-tisíc, ktorí DPH platia, si na daniach prilepšia len vtedy, ak za rok 2017 budú mať základ dane aspoň 4 400 eur. Pri základe 50 000 bude ich daň nižšia o 500 eur. Podnikateľom s obratom nad 500-tisíc sa zníži daň o dve eurá, ak ich základ prekročí 13 100 eur. Pri základe 100-tisíc zaplatia daň nižšiu o 1 000 eur.

2.
Paušálne výdavky pre živnostníkov budú výhodnejšie.
Živnostníkom klesnú dane - od januára sa im paušálne výdavky zvýšia zo 40 na 60 percent z úhrnu príjmov.
Zároveň vzrastie ich ročný limit na 20-tisíc eur (takmer štvornásobne). Táto zmena ich však poteší až po daňovom priznaní v roku 2018. Maximálny limit paušálov budú môcť využiť živnostníci podnikajúci celý rok, ale aj tí, ktorí začnú s biznisom iba v jeho priebehu. Zvýšenie paušálu zvýhodní najmä živnostníkov, ktorých ročný obrat bude do 33 333 eur. Lebo 60 percent z 33 333,33 eura je 20-tisíc eur, čo je stanovený limit. Novinka tak bude výhodnejšia pre viac podnikateľov, keďže doterajší limit paušálov bol 5 040 eur.

3. Sociálne odvody porastú, ruší sa strop pri zdravotnom poistení.
Samostatne zárobkovo činným osobám, teda hlavne živnostníkom, sa znova zvýšia odvody.
Ale už naposledy, lebo odvodová reforma sa po troch rokoch pre nich končí. Minimálne platby, ktoré zasiela Sociálnej a zdravotnej poisťovni väčšina živnostníkov, pôjdu hore spolu o 5,90 eura a dosiahnu 208,16 eura. Z toho budú sociálne 146,35 eura a zdravotné 61,81 eura. Živnostníci, zamestnanci a zamestnávatelia s vyššími príjmami si priplatia na zdravotných odvodoch, keďže sa rušia maximálne vymeriavacie základy. Zaplatia ich v ročnom zúčtovaní alebo v rámci preddavkov.

4. Štát chce odškodňovať zadržané „nadmeráky“.
Od januára platí povinnosť vyplatiť podnikateľovi úrok, ak mu štát zadrží nadmerný odpočet DPH. Je to suma, patriaca podnikateľovi, ktorú zaplatil za nakúpené služby, pričom daniari mu ju majú vrátiť. Doteraz musel čakať na vrátenie „nadmeráku“ celé zdaňovacie obdobie plus 30 dní i dlhšie, pričom nemal nárok na úroky. Od januára sa to mení – vyplatenie úrokov sa pripúšťa. Úrok sa počíta od prvého dňa zadržania peňazí až do dňa, kým sa nevrátia. Základom pre výpočet je suma vráteného „nadmeráku“. Ak sa kontrola skončí bez nálezu, úrok sa ráta zo sumy odpočtu uplatneného v priznaní k DPH, prípadne z odpočtu zníženého o časť započítanú na daň. Na výpočet úroku sa použije dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

5. Pribudnú nové daňové výdavky.
Medzi výdavky podliehajúce podmienke zaplatenia pribudli licenčné poplatky.
Za výdavok sa bude považovať aj humanitárna pomoc poskytnutá do zahraničia, ak ju podnikateľ bezodplatne odovzdá ministerstvu vnútra na základe darovacej zmluvy.

6. Pri transferovom oceňovaní sa rozšíri okruh podnikateľov a transakcií.

Zákon presnejšie definuje pojmy. Napríklad závislá osoba, ekonomické a personálne prepojenie či kontrolovaná transakcia. Prepojenia závislých osôb môžu byť štyri: medzi blízkym osobami, ďalej ekonomické, personálne a iné prepojenie (môže ísť už aj o prepojenie na nepodnikateľov). Pod prepojením blízkych sa po novom rozumie trebárs i vzťah medzi firmami, kde jednu môže vlastniť manžel a druhú jeho manželka. Kontrolovanou transakciou je po novom právny vzťah medzi závislými osobami, kde aspoň jedna má zdaniteľný príjem.

7. Zavádzajú sa vyššie pokuty v transferovom oceňovaní.
Veľkou zmenou je zavedenie dvojnásobných sankcií pre subjekty
, ktoré budú úmyselne krátiť daň prostredníctvom účelovo nastavených transferových cien. Daniari si budú všímať postupy bez ekonomického opodstatnenia, ktoré sa budú realizovať len so zámerom meniť daň alebo získať daňové zvýhodnenie. Daniari však nemusia dať dvojnásobnú pokutu vtedy, ak podnikateľ uzná chybu a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej lehote. Sankcii sa vyhne, aj keď požiada správcu dane o súhlas s použitou metódou ocenenia.

8. Do praxe vchádza firma za 1 euro.
Jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) má byť výhodná hlavne pre start-up projekty.
Jej založenie sa však nemusí na ne viazať. Tento typ firmy spája prvky akciovky a eseročky. So základným imaním jedno euro si ju môže založiť jeden alebo aj viacerí podnikatelia. Výhodou oproti s. r. o., kde spoločníci ručia za záväzky firmy do výšky nesplatených vkladov, je, že j. s. a. bude zodpovedať za porušenie záväzkov celým majetkom, ale akcionári za ne ručiť nebudú. Nová spoločnosť má rovnaké orgány ako klasická a.s., teda predstaven

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.