06.01.2017, 00:01

Štát sprísni vymáhanie daní. Využije tzv. superzaisťovací príkaz

Kto nezaplatí daň, tomu štát zoberie peniaze z účtu. Urobí to vtedy, keď zistí, že sa páchajú daňové delikty.

Peniaze, čas, dane, budík
Zdroj: Dreamstime

Ak bude mať správca dane obavu, že firma, či fyzická osoba nezaplatí v termíne daň, môže vydať predbežné opatrenie, tzv. superzaisťovací príkaz. Umožňuje to novela daňového poriadku, platná od januára tohto roku. Je to ďalší z nástrojov štátu v boji proti daňovým podvodom. HN o tom informovalo ministerstvo financií. 

Vydaním superzaisťovacieho príkazu úrady prinútia daňovníka zložil v určenej lehote stanovenú sumu na osobitný účet správcu dane. V prípade, že túto sumu daňovník nezaplatí, stane sa superzaisťovací príkaz exekučným titulom. Na základe toho bude môcť štát použiť na vysporiadanie pohľadávky peniaze priamo z účtu daňového subjektu.

 Dôvodom na okamžité vykonanie predbežného opatrenia je hroziace nebezpečenstvo, že daňovník si nebude plniť svoje daňové povinnosti, prípadne že by s platením meškal. Ale pozor. Pôjde najmä o situácie, kedy správca dane alebo iné štátne orgány zistia, že dochádza k páchaniu daňových deliktov v takom rozsahu, že je nevyhnutné aby štát okamžite zasiahol.  

Na zefektívnenie výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke sa medzi finančnou správou a bankami zavedie elektronická komunikácia. Podmienky budú upravené v dohode, ktorú uzatvorí Finančné riaditeľstvo s bankami.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.