11.01.2017, 00:00

Z dávok vyťažia ľudia s lepším príjmom

Ochoreli ste ako zamestnanec, živnostník, dohodár či dobrovoľne nemocensky poistený, prípadne sa vám stal úraz a boli ste uznaný za práceneschopného? Za určitých okolností môžete mať nárok na nemocenské dávky.

Peniaze
Zdroj: Dreamstime

Zamestnanec
Má nárok na výplatu nemocenského od 11. dňa trvania pracovnej neschopnosti. Prvých 10 dní mu platí náhradu príjmu zamestnávateľ, a to 25 percent z denného vymeriavacieho základu, ďalších 7 dní je 55 percent z denného vymeriavacieho základu. Nárok na nemocenské má vtedy, ak práceneschopnosť vznikla buď počas trvania nemocenského poistenia, alebo po jeho zániku do 7 dní, alebo do 8 mesiacov, ak zanikne poistenie tehotnej ženy. Poskytuje sa najdlhšie do konca 52. týždňa od vzniku péenky. Výška dávok je závislá od hrubej mzdy zamestnanca v rozhodujúcom období a od obdobia trvania nemocenského poistenia u posledného zamestnávateľa.


Ako sa vám dávky vyplácajú pri PN:
– Prvých desať dní PN prepláca zamestnancovi ako náhradu príjmu zamestnávateľ.
– Náhrada príjmu za prvé tri dni práceneschopnosti je 25 percent z denného vymeriavacieho základu.
– Náhrada príjmu od 4. do 10. kalendárneho dňa PN je 55 percent z denného vymeriavacieho základu.
– Od 11. dňa poskytuje nemocenské Sociálna poisťovňa, a to 55 percent denného vymeriavacieho základu.
– Pri materských dávkach platí Sociálna poisťovňa 65 percent z denného vymeriavacieho základu.
– Nemocenské platí Sociálna poisťovňa najdlhšie do uplynutia 52. týždňa.
– Nárok na výplatu nemocenského sa pozastavuje na obdobie najviac 30 dní, ak poistenec porušuje liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.

Príklad z praxe pri zamestnancovi:
Takto budú vyzerať nemocenské dávky zamestnanca, ktorého hrubý mesačný príjem je 1 000 eur:
Vymeriavací základ = 1 000 x 12 : 365 = 32,8767 eura/deň
Prvé tri dni péenky: 8,22 eura za jeden deň (teda 25 percent z denného vymeriavacieho základu, ktorý je približne 32,88 eura), teda spolu približne 24,66 eura
Ďalších sedem dní péenky: za jeden deň je to približne 18,08 eur, teda za sedem dní asi 126,56 eura
Nemocenské od 11. dňa (platí Sociálna poisťovňa): za každý začatý deň je náhrada približne 18,08 eur
Spolu: za 11 dní práceneschopnosti je to pri hrubom plate 1 000 eur približne 170 eur


Výsledok: Zamestnanec dostane za 11 dní práceneschopnosti vyplatených 170 eur.

Na čo si dať pozor: radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska
Ak by ste boli práceneschopný a tento stav by ste si privodili sami, napríklad požitím alkoholu, nemocenská dávka sa zníži na polovicu. Keď ste boli PN pred nástupom na materskú, nárok na nemocenské končí dňom nástupu na materskú dovolenku, a ona prechádza na poberanie materského. V tomto roku získajú zamestnanci, ktorých príjem je vyšší ako 1 324,50 eura mesačne, lebo predtým sa maximálna nemocenská dávka vypočítavala z tohto maximálneho vymeriavacieho základu, aj keď ich príjem bol vyšší. V roku 2017 bude maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenskej dávky až 1 766 eur mesačne. Od roku 2017 sa zvyšuje aj úhrn denných vymeriavacích základov, ak nárok na nemocenskú dávku vznikol z viacerých nemocenských poistení (napríklad zamestnanec má dve zamestnania).

Živnostník
Samostatne zárobková činná osoba má nárok na nemocenské od prvého dňa pracovnej neschopnosti. Základnou podmienkou je,

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.