11.01.2017, 00:00

Aké ďalšie prípady môžu pri PN nastať

Využitie maródky aj samotná liečba prináša pre všetky zúčastnené strany niekoľko povinností. Okrem toho, že zamestnanca môže skontrolovať Sociálna poisťovňa, skrátiť sa mu môže aj nárok na dovolenku. Firmy zasa musia dodržiavať práva podriadeného.

choroba, PN
Zdroj: Dreamstime

Prípad: Zamestnanec bol počas roka dlhodobo práceneschopný. Za akých podmienok mu môže zamestnávateľ skrátiť nárok na dovolenku a kedy to urobiť nemôže?

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi skrátiť vzniknutý nárok zamestnanca na dovolenku. Jedným z dôvodov, pre ktoré to môže urobiť, sú dôležité osobné prekážky v práci. Medzi ne sa zaraďuje aj pracovná neschopnosť. Od čoho konkrétne závisí krátenie dovolenky? Veronika Pázmányová, vedúca advokátka v advokátskej kancelárii Glatzova & Co., vysvetľuje, že to záleží na počte dní strávených na PN. „Za prvých sto dní sa nárok na dovolenku môže krátiť o dvanástinu ročného nároku a následne za každých ďalších plných 21 dní PN o ďalšiu dvanástinu,“ vysvetľuje.

V praxi to znamená, že ak ako zamestnanec za rok odpracujete len 60 dní povinných na vznik ročnej dovolenky (pre výpočet rátame so 4-týždňovou ročnou dovolenkou) a následne strávite zvyšok roka na PN, váš nárok na dovolenku za takýto rok by stále predstavoval zhruba 11 a pol dňa.
Zákon zakazuje zamestnávateľovi krátiť dovolenku len v dvoch prípadoch. Po prvé v prípade, že PN vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. V druhom prípade, pokiaľ ide o nárok na dovolenku za odpracované dni. „Tento nárok sa totiž na rozdiel od ročnej dovolenky z praktických dôvodov nekráti a platí pri ňom pravidlo – koľko si odpracoval, toľko dovolenky budeš mať,“ dodáva Pazmányová.

Prípad: Zamestnávateľ kráti zamestnancovi dovolenku. V akej minimálnej dĺžke je však povinný poskytnúť mu dovolenku po krátení?

Zákonodarca v tomto prípade vychádza z pravidla, že PN nie je čas odpočinku vás ako zamestnanca, ale čas nevyhnutný na uzdravenie a regeneráciu. Preto stanovuje, že aj pri uplatnení krátenia dovolenky zamestnancovi, ktorý bol u zamestnávateľa zamestnaný po celý rok, musí byť poskytnutý aspoň jeden týždeň dovolenky. Pri mladistvom ide dokonca o dva týždne. „Zdôrazňujem, že zákon hovorí o týždňoch, a nie o konkrétnom počte dní. Preto rozhodujúca bude dĺžka pracovného týždňa zamestnanca,“ vysvetľuje Pazmányová. Pokiaľ teda v týždni pracujete len 3 dni, váš minimálny nárok bude zodpovedať tiež len 3 dňom.

Prípad: Dovolenka verzus práceneschopnosť. Kedy sa oplatí vziať si dovolenku a kedy je pre zamestnanca lepšia PN-ka?

Z pohľadu zamestnanca nie je odpoveď na túto otázku vždy rovnaká. Obe alternatívy majú svoje plusy aj mínusy, a preto je na vás, čo si zvolíte. Plusom dovolenky je, že ako zamestnanec dostávate za obdobie choroby plnú mzdu. V prípade PN počas prvých troch dní dostanete len 25 percent zo sumy denného vymeriavacieho základu a následne až do konca 52. týždňa od vzniku péenky 55 percent z takejto sumy.
„Výhodou péenky je, že zamestnávateľ zamestnancovi počas nej nemôže dať výpoveď a musí zamestnanca takpovediac ,držať‘ zamestnaného,“ hovorí Pazmányová. Výnimkami sú situácie, keď sa práceneschopným stanete, pretože ste užili drogy alebo pili alkohol, a situácia, keď sa zamestnávateľ ako právnická osoba ruší.


Zamestnávateľ navyše počas péenky nemôže svojvoľne určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky. Tá sa mu zo zákona nástupom na PN prerušuje a je len na zamestnancovi, či má záujem počas péenky čerpať dovolenku alebo nie. Pokiaľ z dôvodu dlhodobej PN ako zamestnanec za rok alebo aj nasledujúci rok dovolenku nevyčerpáte, tá sa ďalej prenáša a zamestnávateľ vám ju musí poskytnúť po skončení PN.
„Z praxe však možno povedať, že pre zamestnancov je PN-ka veľmi lákavá z dôvodu jej niekedy pomerne ľahkého vybavenia, možnosti predĺženého oddychu a aj priaznivého výpočtu dovolenky. Kombinácia týchto faktorov v praxi spôsobuje narastajúce množstvo prípadov zneužívania tohto inštitútu na zjavne nezamýšľaný a nezákonný účel,“ uzatvára Veronika Pazmányová, vedúca advokátka v advokátskej kancelárii Glatzova & Co.

Prípad: Zamestnanec zneužíva PN-ku a zamestnávateľ neuznáva práva podriadeného. Čo hrozí obom stranám?

Zneužívanie inšti

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.