12.01.2017, 00:00

Čarovanie s cenami štát obmedzil

Novelou zákona o dani z príjmov začalo platiť niekoľko zmien aj pre transferové oceňovanie. Prinieslo hrozbu prísnejších trestov za účelové znižovanie daňovej povinnosti, ale aj väčšiu slobodu pri úprave dane.

spisy, šanony
Zdroj: Dreamstime

Vysvetľuje Peter Furmaník, autor portálu Ľudskourečou.sk

V praxi si majetkovo či personálne prepojené firmy, ktoré nazývame závislé osoby, obchodmi medzi sebou za interne dohodnuté či nastavené ceny vzájomne znižujú daňový základ.

Príklady:
-Dve eseročky vlastnené rovnakými spoločníkom si navzájom fakturujú konzultačné služby.
-Dcérska spoločnosť fakturuje služby materskej spoločnosti.
-Živnostník predáva tovar eseročke, v ktorej má 50 percentný podiel.

Prečo sa zaviedlo transferové oceňovanie?
Obchodmi medzi prepojenými firmami možno preliať časť zisku z jednej firmy, kde by sa zdanil vyššou sadzbou, do iného subjektu. V tom sa zdaní nižšou sadzbou.


Transferové oceňovanie stanovuje povinnosť oceniť tieto vzájomné obchody trhovou cenou, aby k optimalizácii, teda úspore na dani nedošlo.


Prepojené firmy však musia túto trhovú cenu dokázať vo vlastnoručne vypracovanej dokumentácii k transferovému oceňovaniu. V nej ju dokazujú zákonom stanovenými a metódami.

Na koho sa transferové oceňovanie vzťahuje?
Do konca roka 2014 sa táto povinnosť vzťahovala len na zahraničné závislé osoby, čiže obchody, ktoré sa dejú cezhranične. Od roku 2015 sa povinnosť transferovo oceniť vzájomné obchody vzťahuje na všetky obchody medzi závislými osobami. Kvôli odlišným názorom na to, ktoré obchody podliehajú transferovému oceňovaniu a ktoré nie, sa od roku 2017 zaviedol pojem kontrolované transakcie.

Kontrolovaná transakcia
Obchodný vzťah, finančný vzťah, služba, pôžička, úver. Všetky tieto doteraz používané pojmy nahradí výraz kontrolovaná transakcia.

Rozšírený okruh podnikateľov a transakcií
Zákon presnejšie definuje pojmy. Napríklad závislá osoba, ekonomické a personálne prepojenie či kontrolovaná transakcia. Prepojenia závislých osôb môžu byť štyri: medzi blízkym osobami, ďalej ekonomické, personálne a iné prepojenia (môže ísť už aj o prepojenie na nepodnikateľov). Pod prepojením blízkych sa po novom rozumie aj vzťah medzi firmami, kde jednu môže vlastniť manžel a druhú jeho manželka. Kontrolovanou transakciou je po novom právny vzťah medzi závislými osobami, kde aspoň jedna má zdaniteľný príjem.

Vyššie pokuty v transferovom oceňovaní
Veľkou zmenou je zavedenie dvojnásobných sankcií pre subjekty, ktoré budú úmyselne krátiť daň prostredníctvom účelovo nastavených transferových cien. Daniari si budú všímať postupy bez ekonomického opodstatnenia, ktoré sa budú realizovať len so zámerom meniť daň alebo získať daňové zvýhodnenie. Daniari však nemusia dať dvojnásobnú pokutu vtedy, ak podnikateľ uzná chybu a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej lehote. Sankcii sa vyhne, aj keď požiada správcu dane o súhlas s použitou metódou ocenenia.

Keď v októbri minulého roka schválili poslanci parlamentu novelu zákona

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.