16.02.2017, 00:00

Podpory bude viac. Ale aj tak nestačí

O koľko štát pridá opatrovateľom zdravotne postihnutých ľudí? Kto sa môže stať ich osobným asistentom? V čom sa zmiernili podmienky pre hendikepovaných a ich rodiny? Na najrôznejšie otázky o opatrovateľstve vám odpovedia odborníci z tejto oblasti.

opatrovateľ, ošetrovateľ
Zdroj: Reuters

Odpovedá: Michal Stuška, hovorca ministerstva práce

1.
Najnovšie zmeny

Čo nové priniesla legislatíva od januára pri podpore opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých ľudí? Zvýšili sa im príspevky od štátu?

Zvýšila sa výška peňažného príspevku na opatrovanie z 220,52 na 247,62 eura, čo predstavuje prilepšenie o 27,10 eura mesačne. V tomto roku sa príspevok zvýši 33 450 fyzickým osobám. Zvyšuje sa aj ochrana príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a to z 1,4-násobku sumy životného minima (277,312 eura) na 1,7-násobok (336,753 eura), čo je zvýšenie o 59,44 eura. Vďaka tomu si v tomto roku prilepší asi 17 598 osôb.

2.
Úprava dôchodku

Opatrovatelia sa sťažujú na svoje slabé sociálne zabezpečenie. Zmenilo sa niečo v tejto oblasti?

Zrušila sa hranica 12 rokov, počas ktorej platil opatrovateľom štát dôchodkové poistenie. Ide o zásadnú zmenu pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonáva osobnú asistenciu človeku s ťažkým zdravotným postihnutím. Vznikne im nárok na minimálny starobný dôchodok, ak túto činnosť budú vykonávať najmenej 30 rokov.

3.
Podpora rodičov

Mnohí rodičia sa starajú o svoje postihnuté deti. Ako na to reaguje legislatíva?

Príslušný zákon priaznivejšie upravuje podmienky posudzovania príjmu a majetku pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Aj keď na jednej strane čistý príjem mamičiek či otcov, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté dieťa, dosiahne viac ako 300 eur v čistom, čo je o niečo menej, ako minimálna mzda, na druhej strane sociálne poistenie sa za rodičov bude platiť zo sumy, ktorá je vyššia ako minimálna mzda. Rodičia budú poistení po celý čas opatrovania, nielen dvanásť rokov, ako to bolo do konca decembra 2016.

4.
Viac subjektov  

Môže zdravotne postihnutá osoba prijať nejaké dary bez toho, aby jej alebo opatrovateľovi bol krátený príspevok od štátu?

Po novom sa v legislatíve špecifikuje spôsob posudzovania a zisťovania príjmu a majetku nadobudnutého formou darovania, teda peňažné dary do výšky 12-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Dary do tejto výšky sa nebudú považovať za príjem na účely zákona. Takýto peňažný dar môže poskytnúť akýkoľvek subjekt. Rozširuje sa okruh subjektov o cirkvi a náboženské spoločnosti. Dopĺňa sa tiež možnosť nadobudnúť peňažné dary, ktorých účelom je posilnenie kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu.

5.
Novela zákona

Počul som, že ministerstvo práce pripravuje novú legislatívu na zlepšenie spoločenského postavenia ťažko zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov. Čo bude obsahovať?

Napriek tomu, že v tomto roku ide po dlhom čase o najvýraznejšiu a najkomplexnejšiu pomoc pre desiatky tisíc opatrovateľov fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ministerstvo práce si plne uvedomuje, že stále sa nedá hovoriť o sociálnom a ekonomickom komforte týchto ľudí. Preto bude stále pretrvávať dôraz na zlepšenie týchto podmienok, a tým aj zlepšovanie kvality ich života. Preto plánujeme takzvanú veľkú novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 Odpovedá: Barbora Petrová, tlačový odbor ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

6.
Obmedzenia pre asistenciu

Ak ide o ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je v bdelej kóme, má takáto osoba nárok na osobného asistenta, alebo sa pre osobu s takýmto postihnutím automaticky vylučuje forma nároku na osobného asistenta?

Osobný asistent je určený pre ŤZP osoby, ktoré  aspoň do istej miery dokážu byť aktívne. Účelom osobnej asistencie je totiž aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s takýmto postihnutím, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít a podobne. Človek v bdelej kóme teda nemá nárok na osobného asistenta, ale má nárok na opatrovateľa.

7.
Zhovievavo k darom

Ako sa zmenilo chápanie darov a podpôr, ktoré môžu hendikepovaní dostávať od rôznych združení či organizácií?

Podľa starých pravidiel tieto „neoficiálne“ príspevky znižovali postihnutým ľuďom výšku podpory zo strany štátu. Od tohto roku sú pravidlá v tejto oblasti benevolentnejšie. Znamená to, že sa nárok na štátny príspevok posudzuje inak. Jeho výšku neovplyvnia nasledujúce dary: ak v ročnom úhrne neprekročia 12-násobok sumy životného minima. Týka sa to peňažných aj nepeňažných darov. Ďalej sa tolerujú dary od nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, od neinvestičných fondov, cirkví a náboženských spoločností, ako aj dary, ako je napríklad invalidný vozík alebo iný dar, ktorý pomôže stabilizova

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.