01.03.2017, 00:00

Účtujte správne náklady a výnosy

Podnikáte ako eseročka? Potom vás pravdepodobne neminie časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Používa v podvojnom účtovníctve, pretože to funguje na tzv. akruálnom princípe, čo znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Jednoduché účtovníctvo je zase, naopak, založené na princípe zaplatenia.

účtovníctvo, výpočty
Zdroj: Reuters

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov sa týka podľa Petra Furmaníka, autora blogu ĽudskouRečou.sk, predovšetkým eseročiek, iných právnických osôb a iných firiem, ktoré vedú podvojné účtovníctvo. Vo firemnej praxi sa vám môže prihodiť, že sa určitý účtovný prípad vzťahuje na niekoľko účtovných období, respektíve rokov. Napríklad potrebujete urobiť predpis poistného na firemné auto. Firma ho dostala v auguste 2016, pričom sa však fakturovaná suma vzťahuje na obdobie od augusta 2016 do júla 2017. Ako to teda správne zaúčtovať? V podvojnom účtovníctve nie je vo väčšine prípadov možné danú sumu zaúčtovať do nákladov roku 2016, ale vy ako účtovná jednotka ju musíte čo najpresnejšie rozdeliť do príslušných rokov.

Pozor na to, aby ste správne účtovali
Ak by išlo napríklad o platbu za nájomné, ktoré prenajímateľ fakturuje v novembri 2016 v jednej sume vopred na mesiace november až december za rok 2016 a január 2017, suma sa v účtovníctve rozdelí na náklady roku 2016 a náklady roku 2017. „Typickými príkladmi pre časové rozlíšenie sú okrem nájomného napríklad poistné či predplatné na rôzne online služby či platby za webhosting. Zároveň sa však niektoré náklady časovo nerozlišujú – napríklad náklady na reklamu a propagáciu, uvedenie výrobkov na trh či rozšírenie výroby. A niektoré firmy – mikro a malé účtovné jednotky – sa môžu rozhodnúť, že niektoré nevýznamné a pravidelne sa opakujúce platby pre zjednodušenie časovo rozlišovať nebudú.“

T

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.