15.03.2017, 00:00

Penzijná reforma spôsobila krivdy. Štát to chce napraviť

Odškodnenia sa dočkajú ľudia, ktorým vznikol nárok na dôchodok pred rokom 2004.

seniori, dôchodci
Zdroj: Reuters

Odškodniť nadpriemerne zarábajúcich ľudí, ktorí naplnili podmienky odchodu do dôchodku pred rokom 2004. To je cieľom najnovšej dôchodkovej iniciatívy ministra práce. Chce tým zmierniť staré krivdy. Pred rokom 2004 totiž išli do dôchodku ľudia s menšou penziou než tí po roku 2003, pričom všetci mali porovnateľný zárobok (pri vtedajšej úrovni priemernej mzdy) aj dĺžku zamestnania. Ľudia s vysokými príjmami sa tak museli solidárne skladať na dôchodky nízkopríjmovým zamestnaniam.

Čo sa navrhuje
Novela rozširuje okruh tých, ktorým sa znovu vypočíta suma starobného dôchodku. Z nového
prepočtu sa môžu potešiť aj takí, ktorých skutočný – neupravený priemerný mesačný zárobok bol nižší ako 10-tisíc korún. Je to preto, lebo starobný dôchodok niektorých týchto ľudí bol negatívne ovplyvnený vysokou mierou solidarity, ktorá sa pred rokom 2004 uplatňovala pri jeho výpočte. Ak by totiž dôchodok aj pri takých príjmoch bol vypočítaný podľa zákona o sociálnom poistení, bol by vyšší.

O 25,50 eura dostanú viac tí dôchodcovia, ktorých priemerný mesačný zárobok bol najmenej 2 333 korún. Aj ich dôchodky negatívne ovplyvnila vysoká miera solidarity pri výpočte. Akby bol vypočítaný podľa zákona o sociálnom poistení, bol by vyšší. Zvýši sa o pevnú sumu, nebude sa prepočítavať. „Takto sa zmiernia rozdiely v sumách starobných dôchodkov, ktoré boli spôsobené výlučne odlišnou právnou úpravou platnou v rôznych obdobiach,“ objasnil minister práce Ján Richter. Ako zdôrazňuje, v prepočtoch sa pre každý rok stanovili iné parametre. „Ak by sa pre jednotlivé roky nepoužili diferencované parametre na úpravu priemerného mesačného zárobku, nedosiahol by sa cieľ. Inak povedané, starodôchodcovia
by prepočítaním mohli získať výrazne viac, ale aj oveľa menej ako tí poistenci, ktorým sa dôchodok priznal až k 1. januáru 2004,“ vysvetlil a dodal, že to súvisí s dynamickým vývojom rastu priemernej mzdy.

Právna istota
Nový prepočet sa urobí opäť podľa starého zákona z roku 1988, podľa ktorého dostávali ľudia dôchodky pred rokom 2004. Dodržať sa má zásada, že dôchodky sa určia podľa predpisov
účinných v čase, keď ľudia splnili podmienky a mali nárok na dôchodok. „Má sa tým zachovať
právna istota,“ podčiarkuje Richter. Iný postup by podľa neho znamenal zásadný precedens do budúcnosti.

Retroaktivita zákona
Ak by zákon, ktorý má začať platiť od 1. januára 2018, stanovil, že dôchodky sa vyplatia spätne od 1. januára 2004, znamenalo by to, že mení spätne právne vzťahy. Pôsobil by v čase, keď ešte neexistoval. Podľa rezortu práce by išlo o pravú retroaktivitu v právnom štáte neprijateľnú. „Právna teória pripúšťa, že pravá retroaktivita by mohla byť za mimoriadnych okolností pri sledovaní osobitného celospoločenského záujmu prípustná,“ tlmočí hovorca rezortu Michal Stuška. Pokiaľ ide o dôchodok, mohla by však spôsobiť vážne problémy pri nevyhnutných zmenách právnej úpravy dôchodkového systému. Navrhovaná úprava je tiež retroaktívna. Tento druh retroaktivity je však nepravou retroaktivitou, ktorá je prípustná.

Kalendár opatrení smerujúcich k zvýšeniu penzií

Jún 2017

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.