20.03.2017, 00:00

Pri prenájme na živnosť využite paušál

Ak zarábate na prenájme ako podnikateľ, môžete si dať do výdavkov 60 percent z príjmov, ale až v tomto roku.

byty, bývanie, sťahovanie, podnájom
Zdroj: StockExpert

Prenajímať nehnuteľnosť sa stále oplatí. Ak už nejde o citeľné zvýšenie príjmov, tak to aspoň pomáha udržiavať nehnuteľnosť v dobrej kondícii. Uvažujete však nad tým, či sa vám oplatí vložiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo nie? Legislatíva vám v tomto roku skutočne praje.

Rozdielny spôsob uplatňovania výdavkov
Pri majetku zaradenom do obchodného majetku môžete využiť viac druhov výdavkov pri jeho prevádzke či prenájme. „Pri nezaradenej nehnuteľnosti je možné uplatniť len základné výdavky na prevádzku, ale pri zaradenej nehnuteľnosti si môžete uplatniť aj výdavky na rekonštrukciu, poistku, daň z nehnuteľností či úroky z hypotéky,“ radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Ďalšou možnosťou je založiť si na prenájom živnosť. Pri nej si môžete vybrať, či si uplatníte skutočné alebo paušálne výdavky. Ak podávate daňové priznanie za rok 2016 a mali ste príjmy z prenájmu na živnosť, mohli ste využiť maximálne 40-percentný paušál, do sumy 5 040 eur ročne. Paušál je výhodný podľa Miroslava Gadžalu z účtovnej spoločnosti Agrico najmä pre tých prenajímateľov, ktorí nemajú dostatočne vysoké výdavky, aby použili reálne výdavky. „Ak ako samostatne zárobkovo činná osoba máte v rámci podnikania aj inú činnosť okrem prenájmu a rozhodnete sa použiť paušálne výdavky, musíte ich použiť aj na inú činnosť. Nie je možné kombinovať paušál z nájmu a skutočné výdavky z iného podnikania.“

Novinky pri paušále v tomto roku
Od roku 2017 novela zákona zmenila výšku paušálnych výdavkov, ktoré je možné uplatniť, a to na 60 percent dosiahnutých príjmov, maximálne 20-tisíc eur ročne. „Tento fakt môže byť zaujímavý v prospech prenájmu cez živnosť. Na druhej strane, z takto dosiahnutých príjmov z podnikania vzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej a po prekročení hranice aj do Sociálnej poisťovne,“ objasňuje Lukačovičová. Preto je dobré zvážiť, či radšej nezaplatiť jednorazovo vyššiu daň, ako celý nasledujúci rok platiť odvody. Nový paušál si však môžu uplatniť len tí prenajímatelia, ktorí majú príjmy z prenájmu na základe živnostenského oprávnenia. Ak totiž dosahujú príjmy len na základe registrácie na daňovom úrade, môžu využívať len skutočné výdavky spojené s prevádzkou nehnuteľnosti.

Pozor na platenie preddavkov
Ak máte vysoké zárobky z prímov z prenájmu, môže vám vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov na ďalšie zdaňovacie obdobie. A to vtedy, ak máte daňovú povinnosť vyššiu ako 2 500 eur za minulý rok. Podľa Jaroslavy Lukačovičovej, ak máte iba príjmy z prenájmu či na základe živnosti alebo len registrácie na daňovom úrade, v takom prípade vás preddavky neminú. „Ak je táto daňová povinnosť kombináciou príjmov zo zamestnania a prenájmu, môžu nastať dva prípady. Základ dane zo zamestnania je nižší ako základ dane z prenájmu a vtedy budete platiť preddavky v polovičnej výške. Alebo základ dane zo zamestnania je vyšší ako základ dane z prenájmu a vtedy preddavky platiť nebudete,“ tvrdí poradkyňa. Miroslav Gadžala preto odporúča pri prenájme nehnuteľnosti nezahrnutej v majetku a vtedy, ak je byt či dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, aby si títo rozdelili dosiahnutý príjem z prenájmu v rovnakom pomere, prípadne v inom, ktorý je pre nich výhodnejší. „Optimalizujú si tak daň, prípadne sa vyhnú povinnosti platenia preddavkov.“

A. Nehnuteľnosť nemáte v obchodnom majetku


Zaradiť či nezaradiť byt do obchodného majetku? Všetko má svoje výhody i nevýhody. Ak si ho však zaradíte do obchodného majetku, budete si takto môcť dať do výdavkov oveľa viac. Daň z príjmu z prenájmu si môžete optimalizovať aj odpismi.

O čo ide:
Keď sa rozhodnete nezaradiť byt do obchodného majetku, môžete si uplatniť len bežné výdavky súvisiace s riadnou prevádzkou. Najčastejšie sú to náklady na energie ako elektrina, plyn, spotreba vody, poplatok právnikovi, ktorý vypracuje zmluvu o prenájme, či odmena účtovníkovi, ktorý spraví na konci roka daňové priznanie. Chcete predať byt, ktorý vlastníte a používali ste ho na prenájom? Daň vás v tomto prípade obíde, ak ste boli vlastníkom nehnuteľnosti najmenej 5 rokov, aj v prípade, ak ste ju nezaradili do obchodného majetku a neodpisujete ju.


Ak prenajímate nehnuteľnosť ako nepodnikateľ:
– Nemôžete využívať 40-percentné paušálne výdavky.
– V daňovom priznaní budete môcť uplatniť len skutočné výdavky, preto si ich pozorne sledujte.
– Viesť musíte buď zjednodušenú daňovú evidenciu, alebo jednoduché či podvojné účtovníctvo.


Čo môžete využiť pri príjmoch z prenájmu:
– Môžete využiť oslobodenie

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.