Zdedili ste po niekom lesy či lesné pozemky? Ako vlastník lesa sa oň musíte starať, pretože na vás prechádzajú všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o lesoch. Inak povedané, nemôžete si na ňom robiť, čo sa vám zachce, ale treba sa vysporiadať aj s poplatkami a daňami.

Rozhodnite sa, ako budete les spravovať

Podľa Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, je rozdiel medzi dedičom, ktorý zdedil len pozemky alebo les samotný a neplánuje s ním robiť v blízkej budúcnosti žiadne zmeny a dedič, ktorý zdedil les alebo pozemok, spravuje pozemkové spoločenstvo a on je jeho podielnikom. „Dedič, ktorý zdedil len samotné pozemky alebo lesy nemusí riešiť toto dedičstvo a majetok do momentu, kým sa nerozhodne daný majetok prenajímať alebo predávať. Ten, kto ho zdedil a je podielnikom urbáru alebo pozemkového spoločenstva, to má trochu zložitejšie. A v súvislosti s výplatou podielu ho od tohto roku čakajú zmeny,“ avizuje poradkyňa.

Pozor na povinnosti zo zákona

Vlastniť les alebo lesné pozemky znamená na jednej strane majetok, ale na druhej strane povinnosť. „Povinnosť vás ako majiteľa starať sa oň, ale rovnako takú, ktorá sa viaže k miestnym daniam. Konkrétne k dani z nehnuteľnosti, pod ktorú patrí aj daň z pozemkov. Ak majetok neprenajímate ani nepredávate, ste povinný pri zmene, teda nadobudnutí, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a počkať na rozhodnutie miestneho úradu o vyrubení výšky dane,“ radí poradkyňa. Potom daňové tlačivo netreba opakovane podávať, znovu až pri zmene, teda predaji alebo prevode.

Daňovníkom dane z pozemkov je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností, ak jeho nájomný vzťah k pozemku bude trvať najmenej päť rokov. Respektíve tiež, ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom alebo náhradné pozemky, vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav. „Ak sa rozhodnete ako majiteľ les alebo pôdu prenajímať, príjmy z tohto prenájmu musíte zdaniť podľa zákona o dani z príjmov, pričom sa na vás vzťahuje oslobodenie 500 eur na rok,“ radí Lukačovičová.

Chcete vedieť, ako výhodne kúpiť či predať lesný pozemok? Kde sa dozviete cenu? Ako oslovíte členov urbariátu. Poradíme, ako bezchybne spísať zmluvu a predstavíme vzor s komentárom. V stredu v prílohe HN Expert.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.