17.05.2017, 00:00

Kataster vybavte rýchlo a bez chýb

Novela katastrálneho zákona ide na prerokovanie. Novinky má zaviesť do praxe od januára budúceho roka.

kataster, pozemky
Zdroj: Dreamstime

Na to, aby ste vložili do katastra svoju nehnuteľnosť, si treba pripraviť aj určitý rozpočet. Poplatky sa však dajú za určitých okolností znížiť aj o polovicu. Pozrite si, kde sa dá ušetriť a koľko vás tento úkon vyjde.

Poplatky a zľavy pri vkladoch

66 eur
za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti v lehote 30 dní,

266 eur
pri zrýchlenom vklade do katastra v lehote 15 dní,

133 eur
za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 15 dní,

33 eur
za návrh na začatie konania o vklade práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky v lehote 30 dní,

15 eur
je zľava na poplatky, ak robíte vklad cez web katasterportal.sk. Postup je cez ikonu „Podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad“. Uvediete technické údaje týkajúce sa prevodu. Tým sa štandardný poplatok zníži zo 66 na 51 eur, pri urýchlenom vklade z 266 na 251 eur.

Nezabudnite:
Vyplnený dokument si treba vytlačiť a priniesť na úrad katastra. Je platný 3 mesiace.

Zľava 50 percent
Môžete ju získať pri elektronickom podaní návrhu na vklad. Zmluvy o prevode nehnuteľnosti však musí autorizovať advokát alebo notár. Vtedy je lehota na vklad 20 dní. Takže cena vkladu pri štandardnej lehote 30 dní bude len 18 eur, keďže k polovičnej zľave za elektronické podanie sa môže pripočítať aj 15-eurová zľava za podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad cez katasterportál (66 eur – 33 – 15 = 18 eur).

To isté platí pri zrýchlenom vklade, pri ktorom klesne poplatok z 266 eur na 118 eur (266 eur – 133 – 15 = 118 eur).

Nezabudnite:
Určitú sumu peňazí na poplatkoch platíte aj advokátovi či notárovi za spísanie zmluvy a e-podania vkladu. Čiže poplatok je vtedy nižší, no nakoniec môžete prerobiť.

Poplatky za ďalšie úkony

27 eur
za overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane
poskytnutia informácií

17 eur
za poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií
katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií na
vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho
územia

15 eur
za vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 zobrazení vo formáte A4 v mierke mapy na informatívne
účely

8 eur za:
a)
vydanie výpisu z katastra za každých, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu
b) údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia
c) vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia
d) výpis kópie z katastrálnej mapy, mapy bývalého pozemkového katastra, z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, uvedená platba sa vzťahuje na každú kópiu formátu A3 a taktiež A4
e) vydanie kópie originálu listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky, alebo bývalé

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.