Perex: Poplatky, úhrady či preventívky, pri starostlivosti o svoje zuby sa musíte vedieť orientovať v spleti pravidiel. Zistite, ako by k vám mal pristupovať lekár, ako vyzerá správna ambulancia aj to, kedy a kde máte právo sa sťažovať.

Radí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

1. Rozdielnosť cien
Sú výkony, ktoré hradia tri zdravotné poisťovne u zubárov, úplne rovnaké, alebo aj tam sa vyskytujú nejaké rozdiely?
Ceny v stomatologických ambulanciách sú určené ekonomickou náročnosťou a prístrojovým vybavením ambulancie. Zahŕňajú aj náklady na prevádzku zubnej ambulancie, energie, nájom, mzdy a podobne. Sú rozdielne aj v závislosti od používaných materiálov a technológií. Zubný lekár, ktorý má uzatvorený zmluvný vzťah s príslušnou zdravotnou poisťovňou, nesmie vyberať úhradu za zdravotné výkony, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré zubný lekár poskytuje za úhradu, musí zverejniť. Doplatok pacienta závisí od použitého materiálu, od toho, v ktorej poisťovni je pacient poistený, koľko plôšok zubov celkovo musí lekár pacientovi ošetriť, aj od toho, koľko času si vyžaduje výkon.

2. Uhrádzané výkony
Ako je to s výkonmi hradenými zo zdravotného poistenia? Čo mi platí zdravotná poisťovňa?
Zubnolekárska starostlivosť je poskytovaná v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Stomatologické výkony sú zaradené do dvoch skupín. Skupinu A tvoria zdravotné výkony plne uhrádzané na základe zdravotného poistenia. Skupina B zahŕňa zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca. Napríklad v súlade s nariadením vlády sa plne hradí z verejného zdravotného poistenia zdravotný výkon V12, teda ošetrenie zubného kazu. Ide o liečbu a definitívnu výplň bez ohľadu na jej typ a rozsah, v celom rozsahu chrupu z nedózovaného amalgámu. Ostatné zdravotné výkony poskytnuté s použitím amalgámu osobám starším ako 18 rokov a rovnako aj dózovaný amalgám použitý pri osobách do 18. roku veku sa hradí s doplatkom pacienta.

3. Chystané novinky
Je niečo, čom chcete ako rezort zapracovať v rámci legislatívy pri stomatologických výkonoch?
Naše ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti pripravuje nový zoznam zdravotných výkonov. Prepracúva sa Katalóg zdravotných výkonov všetkých medicínskych a zdravotníckych odborov. Naň bude nadväzovať cenová kalkulácia a určí sa, ktoré výkony budú v plnom rozsahu alebo čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, alebo vôbec nebudú uhrádzané. Nový zoznam zdravotných výkonov tak umožní presne popísať zdravotnú starostlivosť v rámci zdravotných výkonov, bude aj podkladom na vytvorenie platobných mechanizmov.

4. Preventívne prehliadky
Ako je to pri uhrádzaní preventívnych prehliadok u zubárov? Na čo mám nárok?
Z verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky. Poistenec do 18 rokov má na preventívnu prehliadku u zubného lekára nárok dva razy v kalendárnom roku, poistenec od 18 rokov len raz do roka. Tehotné ženy môžu absolvovať dve preventívne prehliadky u zubného lekára ročne. Prevencia je základným predpokladom orálneho zdravia, preto sú tieto prehliadky hradené z verejného zdravotného poistenia. Je na zodpovednosti a slobodnej voľbe každého, ako túto možnosť využije.

5. Porovnávanie služieb
V jednom meste možno nájsť niekde zhruba 15 ambulancií a každá má vlastné ceny výkonov. Ako má postupovať, ak nechceme obehať každú z nich?
Ako pacient máte právo vybrať si zmluvného zubného lekára, s ktorým podpíšete zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Počas roka ho môžete zmeniť, mali by ste však akceptovať aj prípadný rozdiel v cene poskytnutých zdravotných výkonov podľa cenníka ambulancie. Napríklad pri zubných výplniach hradíte rozdiel v cene medzi úhradou zo zdravotnej poisťovne a výškou doplatku za použitý materiál. Cena zubného ošetrenia sa prevažne odvíja od použitého materiálu. Ošetrujúci lekár je povinný vopred vás informovať o výkonoch, o možnostiach, ako postupovať pri riešení problému. Má vás poučiť aj o materiáloch, súčasne by mal pred začiatkom ošetrenia informovať aj o približnej výške úhrady za zubné vyšetrenie.

7. Objednávanie na termín
Chcem sa objednať k zubárovi. Môže ma objednať na konkrétny termín a presný čas?
Aj v súčasnosti sa môžete na ošetrenie objednávať na presný čas. Je to na rozhodnutí a spôsobe manažovania poskytovania zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti. Každá zubná ambulancia má schválené ordinačné hodiny príslušným vyšším územným celkom. V rámci týchto ordinačných hodín si každý zubný lekár plánuje ošetrenie pacientov podľa ich diagnóz a náročnosti ošetrenia. Ako pacient máte právo a možnosť skontrolovať výkony, ktoré vám boli vykonané a vykázané na zdravotnú poisťovňu. Overiť si to môžete na pacientskom účte zdravotnej poisťovne.

Radí Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
 
8. Doplatky poisťovní
Výška doplatku za zubné ošetrenie a jednotlivé výkon

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.