16.07.2017, 10:00

Slovenská parenica presvedčila aj Brusel. Naša je už deväť rokov

Pochúťka z ovčieho mlieka - Slovenská parenica získala pred deviatimi rokmi chránené zemepisné označenie. Do registra kvality EÚ sa dostala v júli 2008.

Slovenská parenica presvedčila aj Brusel. Naša je už deväť rokov

Pred deviatimi rokmi sa tradičný slovenský syr z ovčieho mlieka - Slovenská parenica, dostal do systému kvality Európskej komisie. Zaradil sa tak medzi európske produkty označené ako zemepisne chránené. Slovensko má v zozname kvality EÚ zaregistrovaných 19 potravinárskych výrobkov.  

Slovenská parenica sa vyrába z čerstvo nadojeného nepasterizovaného ovčieho mlieka od pasúcich sa oviec plemien Valaška, Zošľachtená valaška, Cigája a Východofrízska ovca alebo zo zmesi čerstvého nepasterizovaného ovčieho a kravského mlieka. V tomto prípade však musí obsahovať aspoň 50 percent ovčieho mlieka.
Parenica má príznačný tvar a chuť. Je to parený, údený syr s obsahom sušiny okolo 53 percent a tuku v sušine 50 percent. Syrová stuha je hrubá dva až tri milimetre, široká päť až osem centimetrov a dĺhá štyri až šesť metrov. Po zvinutí sa previaže syrovým „povrázkom“.  

Podľa historických prameňov sa parenica začala vyrábať v okolí Zvolena a Brezna na začiatku 19. storočia. Postupne sa však jej výroba rozšírila na celé Slovensko. Na prelome 19. a 20 storočia odborníci považovali parenicu za vrchol umenia v príprave parených syrov. Po druhej svetovej vojene ju pripravovali len vo vymedzenej, hornatej časti Slovenska.  

„Zaregistrované výrobky šíria Slovensku dobré meno. Napríklad Žitavská paprika, Klenovský syrec, Slovenská bryndza, Skalický trdelník, Slovenská parenica, Bratislavský rožok či Spišské párky a ďalšie. V porovnaní s Francúzskom, ale aj s Českom je to však stále veľmi málo,“ pripomína riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jarmila Halgašová.
Podľa nej sa Slovensko presadzuje na zahraničných trhoch aj výnimočnými vínami. Naši potravinári by sa však vedeli presadiť mnohými ďalšími produktmi z viacerých potravinárskych odvetví. Napríklad vianočnými oblátkami, cestovinami typickými pre niektoré regióny, ale aj ovocím či inými výrobkami potravinárskeho priemyslu.

Slovensko požiadalo o zapísanie Slovenskej parenice do registra Európskej komisie v novembri 2004. V súčasnosti máme v zozname kvality EÚ registrovaných 19 tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Hlavne syrov a mäsových výrobkov. Najnovšie k nim pribudlo Stupavské zelé, čiže Stupavská kapusta.
Tento počet registrovaných značiek je však v porovnaní s inými štátmi veľmi malý. Lebo k januáru 2015 ich bolo v rámci EÚ zaregistrovaných do 1 300.

V kategórii chránené zemepisné označenie má Slovensko zapísaných desať výrobkov a ich názvov, v kategórii zaručená tradičná špecialita sedem a dva sú v kategórii chránené označenie pôvodu.
Systém kvality vytvoril Brusel ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych produktov. 

Slovenské produkty registrované v systéme kvality EÚ

1. Chránené označenie pôvodu 
Stupavské zelé
Paprika Žitava/Žitavská paprika 

2. Chránené zemepisné označenie
Levický slad
Klenovecký syrec
Skalický trdelník
Slovenská bryndza
Slovenská parenica
Slovenský oštiepok
Tekovský salámový syr
Zázrivský korbáčik 
Zázrivské vojky
Oravský korbáčik

3. Zaručené tradičné špeciality
Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli 
Ovčí hrudkový syr – salašnícky
Ovčí salašnícky údený syr
Lovecký salám/Lovecká saláma
Liptovská saláma/Liptovský salám
Špekáčky/Špekačky
Spišské párky

Zdroj: MPRV SR

(tur)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.