Podpora z európskych zdrojov pre podnikateľov je šanca pre slovenský kreatívny priemysel

Podpora z európskych zdrojov pre podnikateľov je šanca pre slovenský kreatívny priemysel

Slovenská ekonomika sa mení - a čo je dobrá správa - čoraz viac sa presadzuje aj tzv. kultúrny a kreatívny priemysel (KKP).

Čo to je KKP?

KKP je časť ekonomiky, ktorá vytvára hodnoty prostredníctvom individuálneho tvorivého a umeleckého nadania. Možno povedať, že KKP je postavený na kreativite a zhodnotení tvorivosti a duševného vlastníctva talentovaných jedincov.

Ktoré odvetvia sa zaraďujú do KKP?

Existujú rôzne členenia, ktoré navrhli organizácie ako napr. UNESCO či British Council. KKP zahŕňajú široký záber od kultúrneho dedičstva, múzeí, vydávania kníh a časopisov, umeleckú tvorbu, fotografie, architektúru, dizajn až po scénické umenie, televíziu a rozhlas či remeselnú výrobu atď. Viac informácii o aktuálnom členení na Slovensku z hľadiska podpory môžete nájsť aj na stránke Europodpora.sk

Prečo je KKP perspektívny?

Odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu v istom zmysle predstavujú vrchol pomyselnej pyramídy tvorivosti. Každý produkt vytvorený umelcami, či ak chcete kreatívcami, je unikátny prototyp, ktorý môže byť ekonomicky zhodnotený. No a práve preto sa KKP v mnohých krajinách podporuje. Napríklad v Británii už skoro dve dekády.

Ako je to s podporou KKP na Slovensku?

Slovensko, žiaľ, v podpore KKP žalostne zaspalo dobu a zaostáva, a pritom sme veľmi kreatívna krajina s množstvom umelcov, ktorí sa presadili v tvrdej medzinárodnej konkurencii. Veľký krok v podpore a rozvoji KKP urobilo mesto Košice, ktoré získalo titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Veľký, no zatiaľ nedostatočne využívaný a rozvíjaný potenciál je v Bratislave, ale aj v iných mestách ktoré sa postupne aktivizujú v tejto oblasti. A čo je naozaj dobrá správa, Ministerstvo kultúry SR začína reálne podporovať KKP.

Takže svetlo na konci tunela?

Skôr svetielko. Ale je dobré, že ho konečne vidno a živnostníci, slobodné povolania, MSP, ale aj neziskové organizácie a občianske združenia majú šancu sa uchádzať o europodporu, teda štrukturálne fondy EÚ. Na rozvoj KKP je aktuálne vyčlenených až 50 miliónov EUR z Integrovaného regionálneho operačného programu čo je slušný rozpočet.

Ako je nastavená podpora?

Kreatívci môžu získať zdroje na nákup technológií, prenájom a rekonštrukciu priestorov, marketing, ale aj na vlastnú tvorivú činnosť. V závislosti od typu a veľkosti žiadateľa je možné získať až 95%-nú podporu. Veľkosť podpory je od 50 do 200 tisíc EUR. Projekty je potrebné vypracovať do konca februára. Takže času získať europodporu je ešte dostatok. Šancu má naozaj každý.

Ako teda pripraviť projekt?

V prvom rade treba pripraviť žiadosť a napísať biznis plán. Záujemca má dve možnosti. Osloviť konzultačnú firmu a zaplatiť veľa peňazí. Druhou možnosťou je vypracovať vlastnú žiadosť podľa vzoru vytvoreného skúsenými odborníkmi, ktorí sa problematike štrukturálnych fondov a písaniu rôznych projektov venujú roky. Táto možnosť je výrazne lacnejšia. Vzorovú žiadosť spolu s podpornými dokumentami je možné získať na stránke Europodpora.sk. Pre rýchlejšie zorientovanie získa záujemca k dispozícii aj spracované dokumenty výzvy a odporúčania, ako v prípade potreby zrealizovať prieskum trhu, či ako pripraviť projekt. Samozrejmosťou pri príprave žiadosti je, v prípade záujmu, podpora zo strany skúseného odborníka.

Existujú aj iné možnosti, kde sa môžu podnikatelia uchádzať o zdroje?

Áno, možností je niekoľko. Aj Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu určenú na podporu rozvoja inovácií a technologického transferu, v rámci ktorej podporuje nákup strojov, a to až do výšky 5 miliónov EUR. No a konečne sú vyhlásené výzvy aj pre podporu start-upov, ale aj fungujúcich malých a stredných firiem. Porovnanie týchto možností nájdete na hlavnej stránke portálu Europodpora.sk. Podobné riešenie ako v prípade KKP a podpory inovácií a technologického transferu pripravujeme v spoločnosti Strategos, s.r.o. aj pre MSP a startupy. Našim cieľom je firmám pomôcť pripravovať projekty samostatne. Pri príprave projektov poskytujú podporu skúsení odborníci.

 

Spoločnosť Strategos, s.r.o. sa špecializuje na získavanie zdrojov na inovačné projekty najmä štrukturálne fondy a investičné stimuly, poskytovanie špecializovaného poradenstva v oblasti tvorby inovačných a rozvojových stratégií (metodika EFCE), ako aj komplexnej prognostiky (metodika UNIDO). Strategos, s.r.o. je číslo 1 v klastroch a klastrovom manažmente na Slovensku. Verejným organizáciám Strategos, s.r.o. ponúka poradenstvo v oblasti zavádzania štíhlej administratívy a podporu pri strategickom rozhodovaní.

 

Rozhovor poskytol spolupracovník spoločnosti Strategos, s.r.o. Ing. Miroslav Balog, PhD.

(pr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.