Šetrite svoj čas! Návšteva pošty vám zjednoduší život

Šetrite svoj čas! Návšteva pošty vám zjednoduší život

Pošta už dávno nie je len miestom, kde môžete poslať list či balík alebo zaplatiť účty. Na pošte toho dnes vybavíte omnoho viac, vďaka čomu ušetríte svoj čas aj peniaze.

Slovenská pošta v rámci skvalitňovania svojich služieb už pred niekoľkými rokmi zaviedla množstvo noviniek, ktoré zákazníkom uľahčujú bežný život. Vybrané pobočky ponúkajú možnosť jednoducho a rýchlo získať viaceré dokumenty, ktoré potrebujeme pri rôznych životných situáciách.

Hľadáte si novú prácu? Viacerí zamestnávatelia vyžadujú, aby ste svoju bezúhonnosť dokázali výpisom z registra trestov, ktorý už dlhšie môžete získať na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Stačí predložiť občiansky preukaz (prípadne cestovný doklad a originál, alebo úradne overenú kópiu rodného listu), uhradiť poplatok, a o ostatné sa už postarajú pracovníci pošty. Okrem výpisu môžete na pošte získať aj odpis registra trestov.

Ak kupujete, predávate, alebo prenajímate byt, určite oceníte ďalšiu zo služieb – výpis z listu vlastníctva. Postup je rovnako jednoduchý ako v predchádzajúcom prípade – v niektorej z vybraných pôšt požiadate o vydanie listu vlastníctva, pričom treba zaplatiť poplatok, predložiť občiansky preukaz  a (napríklad v prípade úplného výpisu z LV) uviesť číslo listu vlastníctva a katastrálne územie. Veľkou výhodou je, že pošta vybavuje výpisy zo všetkých katastrálnych odborov okresných úradov v rámci celého Slovenska. Teda ak bývate v Bratislave a potrebujete výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti v Žiline, nemusíte nikam cestovať. Výpis z listu vlastníctva za nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku, vybavíte na vybraných poštách od 7,90 eur.

Na jednom mieste tiež môžete vybaviť výpis z Obchodného registra, ktorý je možné na pošte získať za poplatok 4,50 eur. Pracovníci pošty vám ho po predložení dokladu totožnosti vydajú spravidla na počkanie.

Poslednou z tzv. služieb štátu poskytovaných na poštách je možnosť nechať si skonvertovať váš elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou do listinnej podoby. Služba je dostupná v 15 pobočkách a zaručenú konverziu vám vyhotovia na počkanie.

Klienti možnosť získať viaceré úradné dokumenty pod jednou strechou jednoznačne vítajú. Svedčia o tom aj nasledujúce čísla – od spustenia služby do februára 2017 (vrátane) jednotlivé pobočky vydali spolu 65 049 výpisov z listu vlastníctva, 508 192 výpisov z Obchodného registra, 554 891 výpisov z registra trestov a 59 622 odpisov registra trestov. V tejto štatistike pritom nie je zahrnuté druhé a ďalšie vyhotovenie výpisov na základe jednej žiadosti.

Ak teda budete v budúcnosti potrebovať niektorý zo spomínaných dokumentov, viete, kde ich hľadať. Zoznam pobočiek, kde sú spomínané služby k dispozícii, nájdete na webovej stránke Slovenskej pošty www.posta.sk.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.