Nové podmienky na odchod do predčasného dôchodku

Nové podmienky na odchod do predčasného dôchodku

Odchod do dôchodku je významným okamihom v živote človeka, ktorý sa na trvalo rozhodol rozviazať pracovný pomer a opustiť pracovný trh. Dobrovoľne a predčasne, možno z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku alebo invalidity.

Tento moment je vnímaný individuálne, pretože nie všetci sa môžu spoľahnúť na to, že počas obdobia penzie sa budú môcť tešiť z rovnako dostatočného príjmu, ktorý im plynul z vykonanej práce. Podľa výskumov Slovenského národného strediska pre ľudské práva až 60 % našich dôchodcov trpí pocitom chudoby a jedna tretina z nich si nemá možnosť uspokojiť ani základné ľudské potreby, nie tak si ešte kupovať elegantné šaty do spoločnosti.

Vnímanie odchodu do dôchodku je rôzne

Niekomu môže vadiť aj strata sociálneho kontaktu, ktorý mal v kolektíve aktívneho občana. Iný sa teší na dostatok času a priestoru pre svoje záľuby. Starostlivosť o záhradku a novo vybudované jazierko alebo pestovanie zaujímavých rastlín a kvetov. Nie vždy je to však len o zábave a pohodlí. Aj na dôchodku musíte z niečoho žiť, a preto by ste si mali v dostatočnom predstihu zvážiť všetky podmienky, ktoré musíte splniť na odchod do predčasného a iného dôchodku.

Základné podmienky na vznik nároku na predčasný dôchodok v súčasnosti

Z pohľadu klasickej definície je pojem predčasný dôchodok po novom dávkou, ktorá sa priznáva občanovi spĺňajúcemu základné kritériá a podmienky ustanovené zákonom číslo 461/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Celé konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby.

​Nie je to teda žiadne svojvoľné rozhodnutie pracovníka v Sociálnej poisťovni, ktoré sa dá vždy oceniť darčekovým košom, ale posudzovanie stavu na základe určitých kritérií:

  • dosiahnuť najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
  • občanovi musia chýbať najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku
  • suma tohto dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2 – násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Samozrejme, že výsledná suma dôchodku sa mení aj podľa účasti na starobnom dôchodkovom sporení a formách zamestnania, ktoré poistenec pred podaním žiadosti absolvoval.

Ako postupovať pri vybavovaní

Hlavným orgánom, s ktorým musíte pri žiadaní o akýkoľvek dôchodok komunikovať je Sociálna poisťovňa. Začať je nutné samozrejme žiadosťou a vedomím, že spĺňate základné podmienky. V žiadosti ste povinný preukázať skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre nárok na tento druh dôchodku.

V bežnom kalendárnom roku ju môžete podať najviac dvakrát a žiadateľom môže byť aj osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Pri akomkoľvek vybavovaní by ste si mali sledovať na módnych hodinkách aj čas a dodržiavať všetky termíny, aby ste nepremeškali žiadnu lehotu, ktorá môže celý proces zdržať a skomplikovať.

(pr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.