Misie sú dobre zaplateným rizikom

Prvá výzva na podávanie projektov o podporu zo štrukturálnych fondov

V Iraku viac slovenských vojakov