Stíhacie letectvo nemožno zrušiť

Chudobné sú predovšetkým ženy

Aj vodné diela viaczdrojovo

Komisia vylúčila nulový variant