Výrobu skla priniesli na Slovensko Kelti

Pivo varili už starí Slovania, pivovary fungujú od stredoveku

Organizačné a svojpomocné aktivity živnostníkov v medzivojnovom období

Chemický priemysel: od zápaliek až po benzíny