Korporátne dlhopisy sú rizikovejšie

Kuriozity z Euroatlasu