Naša planéta nám nestíha, do konca roka žijeme na Zemi na „úver“