Postoj politikov k bezdomovcom sa musí zmeniť. Veľmi zásadne