Sledujú nás satelity. Prečo nepomáhajú polícii?

Vyšportovaný manžel Zory Czoborovej: „Dám si aj krémeš od svokry."