Príkazná zmluva môže obsahovať aj odmenu

Pri prevode majetku spíšte darovaciu zmluvu