Spoznajte Perlu Horného Sliezska

Beskydy: jedinečný región v zime i v lete

Bielsko-Biała alebo Malá Viedeň