Po chorobe žiadajte o ďalšiu liečbu v kúpeľoch

Spísať závet je najlepšie u notára

S preukazom ŤZP máte nárok na štátny príspevok

Dotáciu na kompenzáciu máte aj na viac pomôcok naraz