Aj Slovensko väzní deti

Očami oboch rodov naraz: narodení s nesprávnym pohlavím