Vecné bremeno sa dá ľahko zneužiť

Nájomcovia musia oznámiť údaje

Na obchodoch s devízami môžete prerobiť