Právne aspekty pre firmy v oblasti kybernetickej bezpečnosti