V Thajsku s lyžicou a vidličkou, ale i paličkami

Trpezlivosť v Thajsku nosí viac ruží

Thajčan si vás prešacuje očami

V Thajsku je meno viac ako priezvisko