Nezabudnite si zosúladiť vnútorné predpisy

Európsky Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Zástupcovia cudzincov na miestnej úrovni

Neoznámenie závažných trestných činov

Bacon a úplatky

Nevera môže byť dôvodom na rozvod