iHNed: Chute majú genetický základ, podliehajú ale zmenám