17.08.2017, 00:00

Penzisti šetria na dani aj poplatkoch

Zistite, na čo všetko máte nárok, a nepremeškajte benefity a pomoc, ktoré môžete ako dôchodcovia získať.

Penzisti šetria na dani aj poplatkoch
Zdroj: Dreamstime

Úľavy na dani za psa, byt či garáž sú len príkladom toho, kde môžete ako starobný dôchodca ušetriť. Menej platíte aj na poplatkoch za verejnoprávne médiá a poisťovne vám vrátia tiež doplatky za lieky. Pozrite si, na čo máte zo zákona nárok.

Radí HN


1. Doplatky za lieky
Som starobný dôchodca. Vrátia mi poisťovne nejaké peniaze za lieky?
Zdravotné poisťovne musia zo zákona určeným skupinám poistencov vrátiť doplatky za lieky na predpis. Ak zaplatíte za lieky viac, ako je takzvaný limit spoluúčasti, peniaze vám vrátia raz za štvrťrok. Doplatky sa vracajú okrem starobných dôchodcov aj držiteľom preukazov zdravotne ťažko postihnutých ľudí a invalidným dôchodcom. Poberatelia
uvedených penzií doplatia za lieky štvrťročne maximálne 25 eur.

2. Ochranný limit
Čo presne znamená limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky?
Ochranný limit, alebo inak limit spoluúčasti, stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa ako poistenec spolupodieľate na úhrade kúpených liekov za jeden kalendárny štvrťrok. Do limitu spoluúčasti sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Ak zaplatíte viac, poisťovňa vám vráti doplatok za lieky. Pacienti pre to, aby získali peniaze, nemusia spraviť nič. Nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky vrátia peniaze do 90 dní od skončenia kvartálu.

3. Neskoršia platba
Do akej sumy si penzista nedopláca na lieky?
Starobní dôchodcovia majú zákonom stanovený ochranný limit 25 eur za štvrťrok. Do limitu sa počítajú len najlacnejšie lieky na ochorenie, pre ktoré podstupujete liečbu. Ťažko zdravotne postihnutí a invalidi majú ochranný limit vo výške 30 eur za tých istých podmienok. O vrátenie doplatkov nemusíte nikde žiadať, peniaze vám poisťovňa vráti do 90 kalendárnych dní. Ak v danom štvrťroku prekročíte limit o menej ako tri eurá, poisťovňa peniaze nevráti. Nemusíte sa však báť, že o ne prídete úplne. Poisťovňa tieto peniaze prenesie do ďalšieho štvrťroka
a následne vám ich vráti.

Radí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

4. Životné podmienky
V akej situácii musím byť, aby som bol považovaný sa osobu v hmotnej núdzi?
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť či zvýšiť príjem. Pod základnými životnými podmienkami sa myslí jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. V súčasnosti pomoc v hmotnej núdzi poberá 5 906 osôb, ktoré dosiahli vek na starobný dôchodok.

5. Oslobodený dôchodok
Čo sa nepovažuje za príjem pri posudzovaní hmotnej núdze?
Ako občan máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak váš príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Táto suma môže byť rôzna, podľa toho, v akej ste situácii, koľko ľudí žije v domácnosti a aký máte príjem a majetok. Pri posudzovaní sa za príjem nepovažuje 25 percent z invalidného dôchodku, sociálneho
dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotskéhodôchodku, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili
dôchodkový vek, alebo 25 percent zo starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku. Dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o jedno percento priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.

6. Ochranný príspevok
Aké sumy príspevkov a dávok môžem získať?
Na základe písomnej žiadosti a dokladov, ktoré preukazujú rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery, úrad posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Suma pomoci sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov zo zákona a úhrnom súm príjmu členov domácnosti.Pre jednotlivca predstavuje dávka v hmotnej núdzi 61,6 eura. Nárok na ochranný príspevok v sume 63,07 eura vznikne občanovi v hmotnej núdzi vtedy, ak dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo ak je invalidný z dôvodu poklesu schopností
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent.

7. Písomná žiadosť
Chcel by som pomoc v hmotnej núdzi. Ako si uplatním nárok?
Podáte si písomnú žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého pobytu. Druhá možnosť je podanie žiadosti elektronicky, ale tu musíte využiť elektronický podpis.

8. Prizn

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.