22.08.2018, 00:00

Dar treba v zmluve riadne označiť

Listina, ktorou môžete darovať majetok, musí byť písomná a musí obsahovať údaje o darcovi a obdarovanom.

Dar treba v zmluve riadne označiť
Zdroj: Dreamstime

Ste vlastníkom auta, domu či lesa a chcete tento svoj majetok predať alebo darovať deťom. Kedy sa to bez písomnej zmluvy nedá a čo všetko v nej nesmie chýbať, vysvetľuje advokát a konateľ Martin Vasiľ z advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimonovič & partners.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva?

Listina, ktorou môžete darovať majetok, musí byť písomná a musí obsahovať údaje o darcovi a obdarovanom, čiže meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a štátnu príslušnosť zúčastnených strán. Ak by išlo o právnickú osobu, je potrebné uviesť názov, sídlo a identifikačné číslo, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti. V zmluve musí byť uvedený predmet daru, čo znamená, že je nutné presne ho určiť, opísať.

Z toho musí byť zrejmé, o aký premet daru ide, aby nedošlo k zámene s inou vecou. Zároveň sa v listine môže dohodnúť aj spôsob, miesto a čas odovzdania daru. Právny úkon darovania musí byť v zmluve uvedený tak, aby bolo jasné, že darca bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma. V neposlednom rade nesmie v dohode chýbať označenie miesta, dátum jej uzavretia a vlastnoručné podpisy darcu a obdarovaného. V prípade darovania nehnuteľnosti musí byť podpis darcu úradne overený.


Aké povinnosti vznikajú z darovacej listiny?
Podstatou tohto záväzného vzťahu je povinnosť darcu odovzdať dar a právo obdarovaného požadovať jeho odovzdanie riadne a včas. Darca tiež môže žiadať vrátenie daru, a to napríklad v situácii, ak sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správa takým spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Ktoré náležitosti sú potrebné?
Rozdiel medzi darovaním hnuteľnej a nehnuteľnej veci spočíva v tom, že ak chce človek darovať napríklad nehnuteľnosť, je potrebné spísať darovaciu zmluvu v písomnej podobe a podpis darcu na nej musí byť úradne overený. Pri hnuteľnej veci má byť zmluva písomná len vtedy, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci ihneď pri darovaní.

Kedy sa darovacia zmluva stane neplatnou?
V prípade, ak darovacia zmluva nespĺňa zákonom určené podmienky a neobsahuje všetky povinné údaje, je možné žiadať jej neplatnosť, a to na základe určovacej žaloby podanej na príslušný súd. Žalobu je však potrebné dostatočne odôvodniť, inak by ju súd ako nedôvodnú zamietol. Ďalším dôvodom pre napadnutie darovacej zmluvy môže byť situácia, ak bola zmluva uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom. A napadnuteľným je aj to, ak darca alebo obdarovaný nebol spôsobilý na právne úkony.

Je potrebné upozorniť na nedostatky

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.