22.08.2018, 00:00

Dar treba v zmluve riadne označiť

Listina, ktorou môžete darovať majetok, musí byť písomná a musí obsahovať údaje o darcovi a obdarovanom.

Dar treba v zmluve riadne označiť
Zdroj: Dreamstime

Ste vlastníkom auta, domu či lesa a chcete tento svoj majetok predať alebo darovať deťom. Kedy sa to bez písomnej zmluvy nedá a čo všetko v nej nesmie chýbať, vysvetľuje advokát a konateľ Martin Vasiľ z advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimonovič & partners.

Čo musí obsahovať darovacia zmluva?

Listina, ktorou môžete darovať majetok, musí byť písomná a musí obsahovať údaje o darcovi a obdarovanom, čiže meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a štátnu príslušnosť zúčastnených strán. Ak by išlo o právnickú osobu, je potrebné uviesť názov, sídlo a identifikačné číslo, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti. V zmluve musí byť uvedený predmet daru, čo znamená, že je nutné presne ho určiť, opísať.

Z toho musí byť zrejmé, o aký premet daru ide, aby nedošlo k zámene s inou vecou. Zároveň sa v listine môže dohodnúť aj spôsob, miesto a čas odovzdania daru. Právny úkon darovania musí byť v zmluve uvedený tak, aby bolo jasné, že darca bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma. V neposlednom rade nesmie v dohode chýbať označenie miesta, dátum jej uzavretia a vlastnoručné podpisy darcu a obdarovaného. V prípade darovania nehnuteľnosti musí byť podpis darcu úradne overený.


Aké povinnosti vznikajú z darovacej listiny?
Podstatou tohto záväzného vzťahu je povinnosť darcu odovzdať dar a právo obdarovaného požadovať jeho odovzdanie riadne a včas. Darca tiež môže žiadať vrátenie daru, a to napríklad v situácii, ak sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správa takým spôsobom, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Ktoré náležitosti sú potrebné?
Rozdiel medzi darovaním hnuteľnej a nehnuteľnej veci spočíva v tom, že ak chce človek darovať napríklad nehnuteľnosť, je potrebné spísať darovaciu zmluvu v písomnej podobe a podpis darcu na nej musí byť úradne overený. Pri hnuteľnej veci má byť zmluva písomná len vtedy, ak nedôjde k odov

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.