StoryEditor

Cenotvorba ohrozuje ťažký priemysel

Schválený princíp novej cenotvorby elektriny zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) môže zapríčiniť likvidáciu Nováckych chemických závodov (NCHZ), a. s., Nováky a prepustenie 1 600 jej zamestnancov, s negatívnym dosahom na celý región. Medziročne totiž môže zvýšiť celkové náklady na elektrinu takmer o polovicu (teraz sú 880 mil. Sk). Uviedol to pre HN generálny riaditeľ spoločnosti Ľuboš Beňo. Veľkí odberatelia, medzi ktorých patria aj NCHZ, majú už od 1. októbra možnosť dvoma spôsobmi kontrahovať odber elektriny. Buď zostanú tzv. chráneným zákazníkom - takže budú aj naďalej odoberať elektrinu v skupine A (odber zo sietí vvn), alebo sa stanú oprávneným. Nové ceny pre všetky kategórie chránených odberateľov na budúci rok ÚRSO ešte neschválil. Návrhy na ne mali podať distribučné a. s. (ZSE, SSE, VSE) do konca októbra. Následne ÚRSO vydá ceny svojím rozhodnutím. Pre tzv. oprávnených zákazníkov ÚRSO už väčšinu podmienok na kontrakty na elektrinu vydalo svojím rozhodnutím z 22. októbra.
Od 1. januára sa oprávneným zákazníkom môže stať odberateľ s ročným odberom 40 GWh, v súčasnosti je limit 100 GWh. Zo zahraničia, kde sa dá kúpiť veľmi lacná elektrina najmä v určitých časových pásmach, bude možné podľa vyhlášky č. 548/2002 Z. z. od 1. januára doviezť iba tretinu v objeme, ktorý oprávnený zákazník spotreboval v uplynulom období. Podľa Ľ. Beňa vydanie rozhodnutia z 22. októbra možno chápať ako začiatok likvidácie ťažkého priemyslu, ktorý má vysokú spotrebu energie. Podobne sa podľa neho toto opatrenie prejaví aj v spoločnostiach Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom, OFZ Trading, a. s., Istebné či Železiarne Podbrezová, a. s., Podbrezová. Problém sa má riešiť na spoločnom rokovaní ÚRSO s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR na budúci týždeň.
Regulačný úrad určil v spomínanom rozhodnutí maximálnu predajnú cena pre Slovenské elektrárne, a. s., na 1 272 Sk/MWh. Tá platí tak pre distribučky, ako aj pre oprávnených zákazníkov. Navyše podľa tohto rozhodnutia od 1. januára 2003 vzniká povinnosť platiť systémové poplatky a poplatky za prenos, čo bude predstavovať až 800 Sk za MWh. ÚRSO tak podľa Ľ. Beňa zabezpečil primeraný zisk pre všetky články v reťazci výroby, prenosu a distribúcie, čím sa úplne stratil zmysel liberalizácie trhu s elektrickou energiou, pretože pri zohľadnení poplatkov za prenos a distribúciu by podnik musel nakúpiť elektrickú energiu zhruba za 300 Sk/MWh, aby dosiahol ceny veľkoodberateľov elektrickej energie v západnej Európe. Systém cenotvorby by sa mal zmeniť tak, aby zohľadňoval veľkosť a rovnomernosť odberu, ako aj poskytovanie regulácie do siete, tvrdí generálny riaditeľ NCHZ. "Ak štátom zriadený úrad legislatívne zabezpečí primeraný zisk v obchodnej sieti na úkor výroby, môže sa stať, že v konečnom dôsledku už nebude komu energiu predávať."
Podľa predbežných prepočtov vychádza pre NCHZ nová cena až na úrovni 1 954 Sk/MWh. Pritom konkurencia nakupuje už dnes elektrinu podstatne lacnejšie ako NCHZ. Nemecký výrobca karbidu vápnika má po prepočte konečnú cenu elektriny 1 162 Sk/MWh (28 Euro/MWh), rakúsky 1 245 Sk//MWh (30 Euro/MWh) a poľský 1 370 Sk/MWh. NCHZ s výnosmi z predaja na úrovni 4,8 mld. Sk pritom až 85 % svojej produkcie vyváža. "Výrazné zvýšenie vstupov nemôžeme preniesť do ceny výrobkov, pretože sa pohybujeme v konkurenčnom prostredí západnej Európy," uviedol Ľ. Beňo. NCHZ ako oprávnený odberateľ odoberá 660 GWh elektriny ročne. Pre tento podnik je elektrina kľúčovým médiom pre dve rozhodujúce technológie - elektrolýzu chloridu sodného a výrobu karbidu vápnika, na ktoré sú nadviazané prakticky všetky ostatné výroby. "Nesúhlasím v tomto prípade s tvrdením, že vlastníme staré technológie, a preto musíme modernizovať, aby bol podnik konkurencieschopný. Máme jednu z najnižších spotrieb elektriny na tonu vyrobeného karbidu vápnika v Európe vďaka najnovšej nórskej technológii. Navyše priebežne prijímame opatrenia na znižovanie nákladov a optimalizáciu procesov, ktoré súvisia aj s racionalizáciou počtu našich zamestnancov," doplnil Ľ. Beňo.

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
26. jún 2022 08:13