StoryEditor

Poškodení BDV družstva stratili záujem

26.02.2004, 23:00
Zámer prijať na včerajšej schôdzi veriteľov BDV (Bonifikačný Drukos Výnos) družstva v konkurze plán speňaženia zmarila nedostatočná účasť poškodených.

Zámer prijať na včerajšej schôdzi veriteľov BDV (Bonifikačný Drukos Výnos) družstva v konkurze plán speňaženia, to znamená ako a kedy sa budú veritelia vyplácať, zmarila nedostatočná účasť poškodených. V improvizovanej súdnej sieni v Dome kultúry v Banskej Bystrici traja právnici zastupovali dovedna približne 4 500 veriteľov, osobne bolo prítomných ďalších 50, čo predstavovalo 26-percentnú účasť. Keďže zákon predpisuje minimálne 30-percentú účasť, schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná.
Zákonná sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici vo veci konkurzu BDV družstva JUDr. Milada Dzurošková informovala, že 20. februára tohto roku podala voči nej jedna z veriteliek námietku zaujatosti. Bude o nej rozhodovať Najvyšší súd, preto aj ďalšiu schôdzu veriteľov odročila na neurčito. Prítomní si aspoň vypočuli 25-stranovú správu správkyne konkurznej podstaty DBV družstva v konkurze Tatiany Šumichrastovej. Konštatovala už známe skutočnosti, že dostala 17 621 prihlášok pohľadávok za vyše 3,950 mld. Sk. Správkyňa uznala pohľadávky vyše 16-tisíc veriteľov za viac ako 2,604 mld. Sk a zvyšok poprela. Referovala o všetkých krokoch, ktoré v záujme veriteľov urobila. Z vykonanej sumarizácie aktív a pasív, pohľadávok dlžníkov i veriteľov vyplynulo, že účtovná hodnota majetku BDV družstva v konkurze je takmer 2,295 mld. Sk. Šumichrastová však doň zahrnula aj vyše 1,272 mld. Sk, ktoré podľa nej BDV družstvo vložilo do Združenia BDV Drukos, ktoré vzniklo na základe vzájomnej zmluvy 1. júna 2000. V tomto sa však rozchádza s právnym názorom správkyne konkurznej podstaty spoločnosti Drukos JUDr. Marty Todekovej, ktorá nedala súhlas na nakladanie s týmto majetkom a postup svojej kolegyne označila za nelegálny. O tom, na čej strane je pravda, bude rozhodovať súd.
Prítomní poškodení klienti BDV družstva - takmer všetko dôchodcovia - po skončení pojednávania len nechápavo krútili hlavami a zhodne konštatovali, že nerozumeli skoro nič z toho, čo správkyňa čítala. Rozišli sa pokojne, ticho nadávajúc na bývalého majiteľa Drukosu Františka Mojžiša, správkyňu i na vládu.

17. máj 2022 18:55