StoryEditor

Okresy zanedbali prípravu protokolov

02.08.2002, 00:00

Východiská štátneho rozpočtu na budúci rok nezohľadnili požiadavky obcí a miest na transparentný rozpis finančného vzťahu rozpočtu štátu a rozpočtov jednotlivých obcí. Včera to v Bratislave oznámil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora a dodal, že navrhované medziročné zvýšenie objemu podielových daní pre obce o 2,9 % "ostro kontrastuje" s odhadovanou dynamikou rastu celkových daňových príjmov krajiny. Výber daní by sa mal medziročne zvýšiť o 12,3 %. ZMOS požaduje dorovnanie podielu na daniach o 1,216 mld. Sk. V rozpočtových východiskách ZMOS-u chýba aj vyčíslenie finančných vplyvov reformy verejnej správy a prechodu kompetencií na mestá a dediny. Decentralizačné dotácie na výkon prenesených právomocí musia odrážať aj vývoj inflácie, ktorý bol na tento rok naplánovaný na úrovni 6,7 a na budúci rok na 6,4 %. Kritike združenia sa nevyhla ani výška prostriedkov vyčlenených na prevádzku škôl a školských zariadení a zníženie rozpočtových výdavkov na tovary a služby v školstve o 100 mil. Sk, ktoré ministerstvo financií odôvodnilo presunom peňazí na činnosť alternatívnych metód výučby. Podľa Sýkoru ostal nedoriešený aj tohtoročný deficit obecných rozpočtov, ktorý spôsobil nesúlad fiškálnej decentralizácie s reformou správy najmä pri prechode kompetencií v matričnej agende, telesnej kultúre a v športe, administratíve školstva, regionálnom rozvoji a cestovnom ruchu. Združenie očakáva, že by sa mal zvýšiť podiel obcí s horšími klimatickými podmienkami na prerozdeľovaní dotácií navŕšených o mieru inflácie o 78,6 mil. Sk. Medzi rozpočtovými nárokmi ZMOS-u sa objavili aj požiadavky na 440 mil. Sk na kompenzácie za plánované zvyšovanie cien energií od 1. januára 2003, 350 mil. Sk na projekt Vráťme šport do škôl a na odstránenie modernizačných dlhov v školstve. Štátny rozpočet by mal ďalej rátať s prostriedkami na realizáciu verejnoprospešných prác s pridanou hodnotou, s vyčlenením účelovej rezervy na riešenie mimoriadnych majetkovoprávnych vzťahov majetku prenášaného zo štátu na obce a riešiť dosah zákona o verejnej službe na platy zamestnancov samospráv.
Sýkora potvrdil, že v uplynulých dňoch Fond národného majetku poukázal Prvej komunálnej banke 4,73 mld. Sk vyčlenených z výnosu predaja SPP na kompenzácie investícií samospráv do rozvodu plynu. Banka má v blízkom čase uzavrieť s 1 493 obcami zmluvy o prevedení prostriedkov na ich účty. Peniaze sú určené na vyrovnanie záväzkov po lehote splatnosti a na kapitálové výdavky. Do 31. júla mali obce podpísať delimitačné protokoly o prevode majetku škôl. Sýkora konštatoval, že väčšina okresných úradov, v rozpore s pokynmi ministerstva školstva, zanedbala prípravu rozpočtov jednotlivých zariadení na druhý polrok 2002 a nedodala účtovné uzávierky a inventarizáciu majetku škôl. Z 50 regionálnych centier ZMOS, ktoré dodali štatistické údaje, vyplynulo, že len 24 % obcí dostalo protokoly na podpis. Z nich len 8 % protokolov obce podpísali, pretože len 26 % protokolov zo všetkých obsahovalo zriaďovateľské listy, 20 % osobné spisy zamestnancov škôl bez právnej subjektivity, 12 % vyčíslenie nákladov na nevyhnutné opravy a len 6 % zoznam záväzkov, pohľadávok a zmlúv.

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
27. jún 2022 10:50