StoryEditor

Menej ochrany i čiernej ekonomiky

12.03.2003, 23:00
Už od júla budú mať zrejme zamestnávatelia voľnejšie ruky pri rozväzovaní pracovného pomeru so zamestnancami. Na ich prípadné prepustenie totiž bude stačiť aj menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, teda, ak boli napríklad v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s jej porušením písomne upozornení na možnosť výpovede. Aj to je jedna z klauzúl novely Zákonníka práce, ktorú včera schválila vláda. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka odsúhlasila vláda podobu, na akej sa koncom februára dohodla tripartita, doplnenú o závery pondelkového rokovania zástupcov zamestnávateľov a odborárov.
Národná rada SR by o novele mala rokovať na aprílovej schôdzi. Okrem redukcie ochrany zamestnancov, ktorá na Slovensku podľa Ľ. Kaníka presahuje medzinárodné normy, by mala umožniť najmä väčšiu flexibilitu pri zamestnávaní. Mala by sa teda pozitívne odraziť na zvýšenej zamestnanosti a na znížení možností pre aktérov čiernej ekonomiky z radov zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Okrem iného totiž ruší možnosť zamestnávania prostredníctvom dohôd o pracovnej činnosti, za ktoré sa podľa Ľ. Kaníka čierna zamestnanosť dala veľmi dobre skryť. Dohody má nahradiť možnosť zamestnávania na kratší pracovný čas, do 20 hodín týždenne. Pri takejto forme však zamestnávatelia budú musieť za zamestnancov platiť všetky odvody do príslušných fondov. Novela zároveň umožní viac, až 400 hodín ročne práce nadčas. Zamestnávateľ môže 150 hodín nariadiť a na ďalších 250 hodinách sa so zamestnancom môže dohodnúť. Ministerstvu sa pre nesúhlas zamestnávateľov i odborárov nepodarilo do novely presadiť 5 týždňov dovolenky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek.
19. máj 2022 05:28