StoryEditor

Čím komunikujú kandidáti na titul Európske hlavné mesto kultúry?

19.12.2007, 23:31
O titul európske hlavné mesto kultúry budú bojovať štyri slovenské mestá z pôvodných deviatich kandidátov, ktoré sa do súťaže prihlásili. Niektoré mestá investovali finančné prostriedky nielen na samotné projekty, ale aj do komunikácie a prezentácie mesta. Ako teda komunikujú jednotlivé mestá svoju kandidatúru?

O titul európske hlavné mesto sa uchádzalo deväť slovenských miest. Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava. Medzinárodná výberová komisia zverejnila minulý týždeň štyri mestá, ktoré postupujú do finálového kola. Košice, Martin, Nitra a Prešov. O tom, ktoré zo štyroch miest definitívne získa titul európskeho hlavného mesta roku 2013 rozhodne komisia v septembri budúceho roka.

Hlavnou myšlienkou kandidatúry metropoly východného Slovenska Košíc, je bod spojenia tzv. Interface. Vyjadruje vzájomnú komunikáciu mesta smerom k vlastným občanom, a navonok k jeho návštevníkom a celej Európskej únii. Do otvoreného kreatívneho procesu a do zlepšenia kultúry v meste sa môže zapojiť  každý z radov odbornej i laickej verejnosti.

Košice

Dominantným elementom vizuálnej komunikácie je logo, ktoré má podľa predstaviteľov mesta hlbší zmysel a výrazne podporuje celú myšlienku projektu. V logu je zakomponovaný jednoduchý symbol neuzavretého, iba naznačeného, farebného štvorca. Nesie posolstvo otvorenosti, do projektu sa môže zapojiť každý a „vryť“ doň vlastný odtlačok. Taktiež symbolizuje prístupný a otvorený priestor na komunikáciu budúceho smerovania Košíc.

Kandidatúru mesta podporuje aj viacero známych mien spájaných s metropolou východného Slovenska. Mesto využíva možnosti informovania verejnosti aj prostredníctvom internetovej televízie TV 13, ktorá mapuje aktuálne udalosti či reportáže spojené s kandidatúrou mesta. Pozitívnym prvkom je vypracovaný dizajn manuál, ktorý je jediný dostupný spomedzi všetkých kandidátov.

Martin

Filozofia kandidatúry mesta Martin je zvýraznená v oficiálnom programovom slogane. Martin – srdcom slovenské, duchom európske hlavné mesto kultúry. Rozdáva sa Slovensku i Európe, domovu aj svetu. Mesto šikovne využilo svoj názov na vyjadrenie základných ideových a symbolických pilierov, z ktorých budú vychádzať programy a podujatia. M'art in (Martin ako centrum moderného európskeho umenia).

Zaujímavosťou je vlastná zvučka projektu dostupná na internetovej stránke mesta. Kandidatúru podporila mimo iných aj speváčka Jana Kirschner, odborník na zdravú výživu Mudr. Igor Bukovský či osobnosť súčasnej slovenskej kinematografie Martin Šulík.

Hlavné motto nitrianskej kandidatúry je „Nitra  - mesto, ktoré premosťuje a spája Symbol a hlavná myšlienka: Multimost  ako ideový  rámec, ktorý vytvára priestor pre oživenie kultúrneho multidialógu v rámci Európy. Multimost je symbol, ktorý premosťuje súčasnosť a budúcnosť, všetky svetové strany a etniká žijúce v Nitre“.

Nitra

Cézarov výrok  „kocky sú hodené“ sú ústredným prvkom víťazného loga nitrianskej kandidatúry. Symbol kociek bol zvolený z viacerých dôvodov. Univerzálny ľahko zapamätateľný a zrozumiteľný symbol, ktorému budú ľudia rozumieť nielen na Slovensku, ale aj v ostatných európskych krajinách. Taktiež symbolika hry s kockami keď padne najvyššie číslo má vyjadrovať odhodlanie mesta v projekte zvíťaziť.

Prešov

Zabudnutý drahokam“ je názov prešovského projektu na titul EHMK. Podľa mesta „zabudnutý drahokam ponúka vytvorenie najväčšieho a najľudnatejšieho kultúrneho a kreatívneho centra v okruhu 200 km, so sídlom na hranici Schengenu.“  Ústredným motívom a hlavným komunikačným nástrojom je figúrka „Eurofriend“. Internetová stránka je ale informačne viac-menej strohá.

Neúspešné mesta v kandidatúre na EHMK

Trnava

Malým Rímom nazývaná Trnava poslala svoju prihlášku do súťaže v posledný deň registrácie, aj keď už pred letnou kultúrnou sezónou deklarovala záujem prihlásiť sa do súťaže. Mesto sa ale pravdepodobne viac venovalo samotnému projektu ako propagácii mesta, keďže komunikačná kampaň nebola žiadna. Hlavnou myšlienkou najstaršieho slobodného kráľovského mesta, s ktorou vstúpilo do kandidatúry, bola vyjadrená v slogane "Trnava na križovatke ciest".

Bratislava

Veľkú nádej do kandidatúry vkladala Bratislava, ktorá podľa predstaviteľov mesta prikladá osobitý dôraz na marketing a komunikačnú stratégiu. Cieľom projektu je stimulovať efektívny cestovný ruch nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko. To má vyjadriť slogan „Bratislava – mesto, ktoré spája“. Aj keď hlavné mesto do druhého kola nepostúpilo, deklaruje záujem v kultúrnych projektoch pokračovať.

Dolný Kubín

Najmenším spomedzi kandidátov na titul Európske hlavné mesto kultúry bolo kultúrne centrum Oravy, Dolný Kubín. „Náš projekt orientujeme na prezentáciu unikátnych podujatí, vnímaných piatimi zmyslami človeka“, povedal zástupca primátora Dolného Kubína Roman Matejov. Päť zmyslov podľa neho vytvára magický šiesty zmysel kultúry Oravy. Nosnou myšlienkou projektu sa stala téma Región Orava ako prameň inšpirácie pre Európu, uviedol. Dolný Kubín i napriek tomu, že do druhého kola nepostúpil, chce niektoré svoje myšlienky z projektu zrealizovať v nasledujúcich rokoch.

Banská Bystrica

Najväčší pocit z neúspechu bude pravdepodobne pociťovať Banská Bystrica, ktorá spustila komunikačnú kampaň dávno pred stanoveným dátumom uzávierky súťaže. Nosnou ideou kandidatúry Banskej Bystrice sú deti.  BaBy je slovná hračka začiatočných písmen mesta Banská Bystrica. V projekte mesto tvrdí, že 25 000 detí žiada o udelenie titulu európskeho hlavného mesta. Vystupovať s tým, ako s nosnou kreatívnou myšlienkou je predsa len málo a pôsobí dojmom umelosti a citového vydierania. Logo kandidatúry vzniklo na základe generálnej témy projektu „Banská Bystrica, BaBy born in Europe“. Graficky nesie posolstvo narodenia, posolstvo detskosti, posolstvo farebnosti, ktorá naznačuje ľahkosť a pestrosť či toleranciu v komunikácii v rámci novousporiadanej Európy. Taktiež Banská Bystrica podobne ako Martin má vlastnú oficiálnu zvučku. Odlišujúcim prvkom od ostatných kandidátskych miest je aj vlastná preambula projektu kandidatúry.

Trenčín

Posledné neúspešné mesto v kandidatúre je mesto Trenčín. Komunikácia chýba, jediný údaj na internetovej stránke je, že nosná línia projektu bude pod názvom „VIA MAXIMA“. Má zvýrazňovať symboliku ciest a rímskeho odkazu vytesaného do hradnej skaly.

Kým niektoré mestá zvolili už spočiatku agresívnu formu komunikácie, ostatné sa venovali len svojim projektom. I keď komisia prihliada na kvalitu projektov a celkovú realizovateľnosť a atraktivitu podujatí, komunikačná kampaň by nemala ostať bokom, pretože dokáže do mesta pritiahnuť značné množstvo ľudí a rapídne zvýšiť príjmy z cestovného ruchu. Uvidíme ako sa vybrané štyri mestá s touto úlohou popasujú v ďalšej fáze a ako na seba strhne pozornosť víťaz celej súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry.

Zdroj:
www.presov2013.sk
www.nitra2013.sk
www.banskabystrica.eu
www.dolnykubin2013.sk
www.kosice13.sk
www.bratislava.sk
www.martin.sk/ehmk
www.trencin.sk/33508
www.trnava.sk
www.culture.gov.sk
www.europarl.europa.eu
www.euroinfo.gov.sk
SITA

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
28. november 2022 01:31