StoryEditor

Ďalšia medzinárodná emisia dlhopisov SR najskôr v roku 2003

21.01.2002, 23:00
Autor:
SITASITA

Rozvoj domáceho kapitálového trhu, ako i jeho internacionalizácia, spôsobili v roku 2001 odklon Ministerstva financií SR od emisií štátnych dlhopisov v cudzej mene. Opätovný vstup vlády SR na medzinárodný trh dlhopisov neočakáva Banková rada Národnej banky Slovenska skôr ako v roku 2003. Cieľom tejto výpožičnej aktivity bude prefinancovanie v tom čase splatných emisií cudzomenových štátnych dlhopisov z roku 1998. Uvádza sa to v správe o ratingovom vývoji SR a jeho vplyve na nákladovosť zahraničných pôžičiek, ktorú na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí schválila BR NBS.

25. máj 2022 12:40