StoryEditor

Zákon, ktorý kazí vzťahy

Včera sa uskutočnilo ďalšie kolo bilaterálnych rokovaní na expertnej úrovni medzi Slovenskom a Maďarskom o problematike zákona o Maďaroch v susedných krajinách. Jediné, na čom sa obe strany zhodli, je, že slovenská i maďarská strana inak interpretujú filozofiu a uplatňovanie menšinového zákona a považujú za potrebné v rokovaniach pokračovať. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Jaroslav Chlebo dostal pozvanie na ďalšie rokovanie do Budapešti, ktoré by sa malo uskutočniť koncom januára. Chlebo v tejto súvislosti zdôraznil, že o princípoch sa nedajú viesť kompromisné diskusie. Ako ďalej informoval, výhrady slovenskej strany aj po včerajšku pretrvávajú. "Princíp exteritoriality nie je akceptovateľný," zdôraznil. Jedným z argumentov Slovenska je aj podpora zo strany medzinárodného spoločenstva vyjadrená napr. v stanovisku Benátskej komisie.
Predseda vlády Mikuláš Dzurinda po rokovaní koaličnej rady avizoval, že Slovensko bude požadovať vyňatie SR z uplatňovania kontroverzného zákona. Zástupca štátneho tajomníka na maďarskom ministerstve zahraničných vecí Csaba Lörinz bude toto stanovisko tlmočiť vláde v Budapešti. Stanovisko k tejto požiadavke sľúbil "čo najskôr". Slovensko kritizuje aj skutočnosť, že z celkového počtu 11 vykonávacích predpisov má k dispozícii len štyri. Maďarsko sa naopak sťažuje, že sme vraj neposkytli relevantné stanovisko k zákonu. Chlebo v tejto súvislosti poznamenal: "Neviem, či by bolo správne, aby sme poskytovali právne rady k otázkam, ktoré súvisia s touto právnou normou. Problém vznikol na maďarskej strane, mal by sa preto riešiť pri zdroji." Lörincz včera avizoval zaslanie ďalších štyroch vykonávacích predpisov. Nekonkretizoval však, ktorých.
Jednou z najproblémovejších je otázka vyplácania finančného príspevku rodinám, ktoré by svoje deti prihlásili do škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Delegácia vedená Lörinzom v tejto súvislosti navrhla riešenie prostredníctvom nadácie, prípadne inej inštitúcie, ktorá by bola zriadená v súlade so slovenskou legislatívou. Maďarská delegácia predložila aj návrh na vytvorenie zmiešanej slovensko-maďarskej komisie, ktorá by kontrolovala uplatňovanie menšinového zákona.
Základný problém však podľa Chleba nespočíva v charaktere a spôsobe uplatňovania výhod a podpôr, ktoré zákon ponúka občanom vybraných krajín hlásiacich sa k maďarskej národnosti. "Narúša základné princípy medzištátnych vzťahov," zdôraznil s tým, že v momente, keď jedna strana žiada zmenu krajanského zákona a druhá to odmieta, o výsledku rokovaní okrem nevyhnutných ústupkov oboch strán rozhodne aj "diplomatická šikovnosť".

---Reakcie politických strán:
SNS: Odmieta zákon o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách ako diskriminačný pre 90 percent obyvateľov Slovenska, ale aj samotných Maďarov, ktorí žijú inde vo svete.
SMK: Predseda ministerského klubu SMK Pál Csáky je presvedčený, že ide o umelo vytvorený problém a spôsob riešenia bude dôkazom, ako je naša krajina schopná reagovať na krízové situácie.
SOP: Žiada vládu o jednoznačné stanovisko ku krajanskému zákonu. Kabinet by mal podľa SOP žiadať od maďarskej strany zrušenie všetkých ustanovení zákona, ktoré zasahujú do personálnej a územnej jurisdikcie SR.

19. máj 2022 22:54