StoryEditor

Hydrostav v konkurze v plnej prevádzke

07.08.2002, 00:00

"Súd mi uložil povinnosť prevádzkovať podnik s osobitným dôrazom na realizáciu zmluvy Hydrostavu so Slovenskou správou ciest na stavbu diaľničného úseku Ladce - Sverepec," vyhlásil včera Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty, a tým jediný štatutárny zástupca spoločnosti Hydrostav, a. s., Bratislava, v konkurze. Uviedol, že na Hydrostav prišlo od 5. októbra 2001 až 13 návrhov na konkurz, súd konštatoval, že nie je schopný včas splniť svoje záväzky voči viacerým veriteľom a je v predlžení, jeho základné imanie je záporné 46 mil. Sk a 30. júla naň uvalil konkurz. Správca bude podnik naďalej prevádzkovať v plnom rozsahu aj po vyhlásení konkurzu. Objem prác na diaľničnom úseku Ladce - Sverepec predstavuje 3,5 mld. Sk, zisk z nich by podľa Miroslava Remetu, predsedu Predstavenstva Istrokapitálu, pomohol uspokojiť veriteľov, prinajmenšom z radov zamestnancov. Slovenská správa ciest (SSC) však 30. mája zmluvu s Hydrostavom na tento diaľničný úsek vypovedala a poverila prácami druhého z tendra, spoločnosť Doprastav. Podľa právnika zastupujúceho Hydrostav, Jána Čarnogurského ml., SSC sa snažila neštandardne výpoveď doručiť "pobehovaním po budove rôznym cudzím ľuďom", takže výpoveď "nebola Hydrostavu doručená právne významným spôsobom". A ani v súvislosti s konkurzom, keď by to SSC mohla, zmluvu nevypovedala. Podľa neho by to však nebolo vo verejnom záujme, lebo spisovanie majetku a rozpredávanie by trvalo niekoľko rokov. Právny zástupca SSC JUDr. Dušan Kubovčák sa nazdáva, že náklady na tento spor pôjdu na konto Čarnogurského ml., pretože SSC sa pokúšala výpoveď zo zmluvy Hydrostavu doručiť piatimi štandardnými spôsobmi. Správca konkurznej podstaty poveril J. Čarnogurského podať žaloby na SSC a Doprastav, aby ich v nich súd predbežným opatrením zaviazal zdržať sa zásahov na stavenisku sporného úseku diaľnice a aby určil, že odstúpenie od zmluvy je neplatné, čo včera Čarnogurský podal. Práva k tomuto dielu podľa predstaviteľov Hydrostavu neprechádzajú na iný subjekt, zostávajú na pôvodnom Hydrostave. Dielo bude realizovať rovnaký tím ľudí ako doteraz, ten istý technický manažment. Šéf Istrokapitálu včera oznámil, že pôvodne zverejnený obchod, v ktorom mali v máji na burze od Stavebných závodov kúpiť akcie Hydrostavu, sa napokon nezrealizoval. Skupina Istrokapitál kúpila radšej iba stavebnú výrobu zo závodov Hydrostavu Šaľa, Vlčie Hrdlo a Trenčianske Bohuslavice a hoci v obchodnom registri za novými spoločnosťami so základným imaním 1 mil. Sk Istrokapitál nefiguruje, hlási sa k ich vlastníctvu.
Predseda Predstavenstva Doprastavu Ivan Šesták pred touto tlačovou konferenciou informoval novinárov, že celkový dlh skrachovaného Hydrostavu voči veriteľom sa vyšplhal na 1,7 mld. Sk po tom, ako sa zhruba dva roky obchádzal fakt, že Hydrostav nedokáže uhrádzať svoje záväzky subdodávateľom. Neplnil si zmluvy uzatvorené so SSC. Z plánovaných takmer 400 mil. Sk ku koncu mája 2002 zrealizoval Hydrostav na diaľničnom úseku Ladce - Sverepec iba necelých 100 mil., pričom subdodávatelia peniaze za tieto výkony sotva niekedy dostanú. Keďže v pôvodnej verejnej súťaži na dodávateľa tohto úseku sa medzi uchádzačmi druhý umiestnil Doprastav, SSC s ním uzatvorila zmluvu o dielo. I. Šesták podotkol, že v súčasnosti sa na tejto stavbe protiprávne zdržiava a realizuje práce Hydrostav - Šaľa a Doprastavu bráni plniť si zmluvu aj pomocou ozbrojenej civilnej strážnej služby.

23. máj 2022 07:26