StoryEditor

Poslanec Martin rozvíril zasadnutie

05.06.2002, 00:00
Autor:
HNHN
Spoločnému parlamentnému výboru EÚ - SR sa po prvýkrát nepodarilo schváliť spoločnú záverečnú deklaráciu a odporúčania. Kameňom úrazu boli dva pozmeňujúce návrhy. Slovenská delegácia odmietla bod, za ktorý sa zasadzoval rakúsky európsky poslanec a spolupredseda výboru Hans Peter Martin. Doslovne hovoril o výzve určenej všetkým slovenským občanom "aktívne sa zúčastniť na nadchádzajúcich voľbách s vedomím, že zmluva o prístupe musí byť ratifikovaná všetkými zúčastnenými krajinami a tieto krajiny musia byť presvedčené, že Slovenská republika splnila tzv. kodanské politické kritériá, v opačnom prípade by ambície stať sa členom EÚ, mohli byť zmarené". Prevažne britským poslancom zasa prekážalo slovo "ústavný" vo formulácii, že Konvent o budúcnosti EÚ pripravuje ústavný základ pre rozširovanie. Nakoniec však obe strany dospeli ku kompromisu a jednohlasne schválili vyhlásenie k 13. stretnutiu. Dovetok o vedomí, s akým musia slovenskí voliči pristupovať k urnám, sa zmenil na "demokratický vývoj". "Dnes ste mali možnosť zacítiť príchuť toho, čo všetko nás v novej Európe čaká. Bol to príklad živej demokracie," komentoval búrlivý priebeh spolupredseda Martin.

21. máj 2022 07:42