StoryEditor

Nárast atraktivity slovenských dlhopisov

23.09.2002, 00:00
Peňažné a dlhopisové korunové fondy dosiahli od začiatku augusta vyššie zhodnotenia ako inokedy. Dlhopisové fondy sa zhodnotili od začiatku augusta od 1,3 do 2,2 %. Na kladný vývoj ich hodnoty podielu zapôsobilo niekoľko faktorov.

Predstavitelia správcovských spoločností medzi hlavné činitele zaradili pokles výnosovej krivky štátnych dlhopisov, nízku mieru inflácie, možné zostavenie vlády a vyšší dopyt po cenných papieroch z majetkov fondov. Rôzna výkonnosť tak peňažných, ako aj dlhopisových fondov bola spôsobená aj rôznymi duráciami portfólia. Vážená durácia (priemerný čas do splatnosti cenných papierov v portfóliu fondu) sa v korunových dlhopisových fondoch začiatkom tohto roka pohybovala od 1,44 do 3,12. V marci všetky spoločnosti túto hodnotu znížili a v júli sa pohybovala na úrovni od 2,33 do 3,07. Vyššie durácie spôsobili vyššie nárasty hodnôt podielov. K druhému septembrovému týždňu sa durácie dlhopisových fondov pohybovali od 2,4 do 2,89. Vzhľadom na uverejňované predvolebné prieskumy sa ceny dlhopisov pripravili na stredo- a pravicovo orientovanú vládu. Zo sklonu výnosovej krivky štátnych dlhopisov možno podľa Jána Švača, portfóliového manažéra VÚB AM, vyčítať pokles úrokových sadzieb pravdepodobne v strednodobom horizonte. Podľa NBS v súčasnosti vo vývoji verejných financií a deficitu obchodnej bilancie stále pretrvávajú riziká.
Najvyššiu výkonnosť spomedzi fondov investujúcich do slovenských dlhopisov dosiahol od začiatku augusta Korunový dlhopisový fond spoločnosti Tatra Asset Management, keď jeho hodnota vzrástla o 2,62 %. Nad dve percentá sa dostali aj fondy zvyšných správcovských spoločností, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami bánk.

21. máj 2022 13:05