StoryEditor

ČSOB vydala ku koncu septembra 74 072 platobných kariet

18.11.2002, 23:00
Autor:
SITASITA

Zahraničná pobočka ČSOB, a. s., na Slovensku vydala ku koncu septembra 74 072 platobných kariet. Klienti banky počas prvých deviatich mesiacov zrealizovali platobnými kartami ČSOB takmer 2 mil. transakcií, z toho necelých 1,46 mil. v bankomatoch a 526,2 tis. u obchodníkov na POS termináloch a imprinteroch. Objem transakcií na POS termináloch ČSOB a v jej bankomatoch pritom za prvých deväť mesiacov dosiahol 1,064 mld. Sk.

25. máj 2022 18:07