StoryEditor

Napätá atmosféra pred koncom periódy

03.03.2002, 23:00

Do minulého týždňa vstúpil bankový sektor v nadstave likvidity na dennej báze. Jednodňové depozity (overnighty a tomnexty) sa kótovali v pondelok ráno na úrovni 6,10/6,20 % p. a. Zvyšok výnosovej krivky bol na rovnakej úrovni 7,55/7,65 % p. a. Z dôvodu nadstavu likvidity sa jednodňové zdroje ukladali za 6,1 %, ako aj za 6,05 %, čím sa opäť dostali na úroveň jednodňovej sterilizačnej sadzby Národnej banky Slovenska (NBS) a niektoré banky sa opäť sterilizovali v centrálnej banke. Povinné minimálne rezervy sa dostali po šiestich dňoch podstavu na 100,15 %. Aukcia dvojročných štátnych dlhopisov (ŠD) dopadla podľa očakávania. Išlo o otvorenú emisiu s dvojročnou lehotou splatnosti. Ministerstvo financií stanovilo kupón na 7,65 % a maximálny objem na 5 mld. Sk. Dopyt investorov predstavoval 2,23 mld. Sk a ministerstvo ho akceptovalo v plnej výške pri priemernom výnose 7,64 %. Minimálny výnos predstavoval 7,6 % a maximálny 7,65 %.
Likviditu v sektore mohol zmeniť dvojtýždňový sterilizačný repo tender centrálnej banky. Záujem bánk predstavoval len 29,30 mld. Sk a NBS akceptovala celý objem. Keďže koncom týždňa sa očakávalo, že likviditu posilní viac než 11 mld. SK zo splatných dlhopisov, bol tento dopyt neopodstatnene nízky.
Obchodovanie na trhu sa nieslo v stredu v napätej atmosfére. V sektore došlo k vyrovnaniu repo tendrov a odchodu prostriedkov za emitované ŠD. Celkovo trh opustilo pasívne saldo v objeme 6,53 mld. Sk. Na trhu došlo k panike, keď sa jednodňové peniaze kupovali až do výšky 8,5 %. Ku koncu obchodovania nastala mierna korekcia a overnighty končili na 8,0/8,1 %. Po zverejnení plnenia PMR nastala vlna predajov najkratších depozitov až na úroveň jednodňovej sterilizačnej sadzby. Likviditu posilnil prílev prostriedkov zo štátneho rozpočtu v objeme 2 mld. Sk.
Komerčné banky splnili februárovú periódu PMR na 100,10 %. Do sektora pritiekla likvidita za splatné dlhopisy a približne 10 miliárd uložili banky prostredníctvom jednodňovej sterilizácie v NBS. Centrálna banka stanovila predpis na marec na 26,789 mld. Sk.
Koniec týždňa sa niesol v pokojnej atmosfére. Vo štvrtok sa uskutočnila aukcia pokladničných poukážok (PP) NBS s 84-dňovou maturitou. Dopyt investorov po týchto cenných papieroch dosiahol 5,05 mld. Sk a centrálna banka akceptovala celý dopyt investorov. Jednotný výnos predstavoval rovnako ako v predchádzajúcej aukcii opäť 7,75 %.
Jednodňové úložky sa aj v piatok držali okolo úrovne 6 %. Banky ukladali týždňové fondy za 7,35 % a ich cena klesla o päť bodov.

23. máj 2022 13:03